Håndværkerfradrag i 2021

I 2021 har du mulighed for at få et langt større håndværkerfradrag end tidligere. Så måske det, er i 2021 du skal have isoleret taget have nye vinduer eller ekstra rengøringshjælp?

Se, herunder hvad du kan få håndværkerfradrag for i 2021.

 

Lovforslaget om et forbedret håndværkerfradrag i 2021

Før jul i 2020 offentliggjorde Skatteministeriet udkastet til lovforslaget, der skal blive til den politiske aftale om et forbedret håndværkerfradrag i 2021. Læs udkastet til lovforslaget her

Når lovforslaget vedtages, vil de nye satser for fradraget gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

 

Hvad betyder det større håndværkerfradrag?

Ydelserne, du kan få fradrag for i 2021, er de samme som i 2020, men håndværkerfradraget fordobles fra 12.500 kr. til 25.000 kr. pr. person. Fradraget for serviceydelser (rengøring, vinduespudsning og havearbejde) firdobles fra 6.200 kr. til 25.000 kr.

Som ægtefæller eller samlevere med fælles økonomi har man ret til hvert sit fradrag. Dog ikke for den samme udgift. Derved kan ægtefæller eller samlevere opnå et fradrag på 100.000 i 2021. Vær dog opmærksom på, hvem som betaler regningerne.

 

Fradrag for to slags ydelser:

Med BoligJob-ordningen for 2021 har du altså mulighed for fradrag for enten håndværkerydelser eller serviceydelser.

 

Håndværkerydelser:

Fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer og/ eller klimatilpasning.

 

Serviceydelser:

Fradrag på 25.000 kr. pr. person. Pr. år i 2021 for arbejdsløn til serviceydelser som f.eks. rengøring, vinduespudsning eller havearbejde.

 

Se listen over ydelser du kan få håndværkerfradrag for

 

Skatteværdien af servicefradraget

Skatteværdien (et udtryk for din reelle skattebesparelse, opnået via fradraget) af servicefradraget, øges fra 26% til ca. 25%. Derved vil du med et servicefradrag på 15.000 kr. i 2021 opnå en skattebesparelse på ca. 5.200 kr.

Det vil sige, at hvis du eksempelvis betaler en vinduespudser 150 kr. i timen, så vil skat dække ca. 52. kr. Derved vil din faktiske udgift blive 98.kr. pr. time.

Du kan se en nærmere omtale af de enkelte arter på skat.dk

 

Services købt af en privatperson

Køber du dine services af en privatperson, og altså ikke en momsregistreret virksomhed kan du også få fradrag, men betingelsen er her, at personen, du køber servicen af, skal udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring. Disse oplysninger skal du bruge, når du indtaster dit fradrag. Læs mere om indholdet til serviceerklæringen her.

Betingelser for at få håndværkerfradrag

  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

 

  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2021 få fradrag for op til 25.000 kr. for både håndværkerydelser (12.500 i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020). Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse

 

  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren, eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.

 

  • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

 

  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for servicefradrag.

 

  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.

 

  • Selv om du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021 for håndværkerydelser (12.500 kr. i 2020) og serviceydelser (6.200 kr. i 2020).

 

  • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Læs mere på SKAT

Kontaktformular

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig