Skattefri kørselsgodtgørelse til hovedaktionærer

01.11.2016

Kom SKAT i forkøbet og lav dit kørselsregnskab korrekt fra starten

Hvis du er hovedaktionær og får kørselsgodtgørelse af dit firma, skal du være meget omhyggelig med at føre kørebog. Du bør altid tage kontakt til din revisor, hvis du er i tvivl om, hvilke oplysninger kørebogen skal indeholde.

For så vidt angår skattefri kørselsgodtgørelse til almindelige medarbejdere, som får normal løn, er det sjældent, at SKAT rejser kontrolsager, da det forventes, at arbejdsgiver også har interesse i at kontrollere, at der ikke udbetales for meget i kørselsgodtgørelse.

Derimod har vi oplevet, at SKAT har kontrolleret hovedaktionærer, der får væsentlig kørselsgodtgørelse, specielt hvis hovedaktionæren samtidig får en lav løn eller ingen løn udbetalt.

Erfaringen er, at SKAT stiller store krav, hvis man først bliver udtaget til kontrol. Specielt hvis man på grund af dårlige tider for firmaet har valgt at udbetale en lav løn til sig selv, så kommer man let i SKAT’s søgelys.

Hvis der ikke udbetales løn til hovedaktionæren, eller der kun udbetales en meget lav løn, så har SKAT den opfattelse, at man ikke er ansat, og så kan man slet ikke få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Et par gode råd, hvis du vil have skattefri kørselsgodtgørelse

  1. Sørg for at du får en løn fra selskabet på minimum 5.000 kr. pr. måned
  2. Indberet kørselsgodtgørelse til SKAT (felt 48 i e-indkomst) i takt med udbetalingen
  3. Sørg for at kørselsregnskabet underkastes intern kontrol i firmaet, hvis det er muligt. Fx af den bogholder, som indberetter løn i øvrigt. Lav en skriftlig procedure til kontrollanten
  4. Sørg for at kørselsregnskabet overholder kravene. Kørselsregnskabet skal indeholde oplysning om:

koerselsregnskab - revision limfjord

I mange sager er det oplysningen om destination og formål med kørsel, som har været det største problem. Oplysningen om destination skal være så tydelige, at en udefrakommende skattemedarbejder kan finde ud af hvor præcist der er kørt til og fra.

Hvis man vælger at bruge forkortelser i kørebogen, så skal forkortelserne være entydige og referere til en adresseliste, hvor forkortelsen fremgår.

NB! Denne artikel er alene af vejledende karakter og erstatter ikke konkret rådgivning og kan aldrig danne grundlag for erstatningssager mod udgiver.