Skat og moms

Hos Revision Limfjord har vi eksperter ansat kun til at sikre, at vores kunder håndterer skat, moms og afgifter optimalt, idet virksomhedens likviditet påvirkes positivt heraf.

Vores skatte- og momsafdeling assisterer med rådgivning om de skatte- og momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner. En lovgivning og praksis der konstant ændres, og som derfor må følges systematisk både herhjemme i Danmark og internationalt. Dette gør os i stand til at rådgive langsitet og proaktivt.

Vi rådgiver ikke blot din virksomhed i forbindelse med den løbende drift, men ligeledes når ekstraordinære tiltag forekommer – herunder ved køb eller salg af virksomhed og fast ejendom, ved omstruktureringer, planlægning og gennemførelse af generationsskifte eller ved etablering i udlandet.  

Vores eksperter kender alt til de praktiske udfordringer i forbindelse med ind- og udstationeringer af medarbejdere, særlige skatteregler ved brug af udenlandsk arbejdskraft, og de rådgiver dig og din virksomhed om den skattemæssige behandling af personalegoder og incitamentsordninger.

SÅDAN INDREGNES KOMPENSATIONER I ÅRSRAPPORTEN

Har du modtaget kompensationer/ tilskud i form af f.eks. løntilskud eller tilskud til faste omkostninger, som følge af COVID-19 vil denne vejledning være relevant for din virksomhed.

Kontakt os for mere information

Kontakt os for mere information

Skat og moms

+45 97 92 55 00