Hjælp til bogføring

Brug en af vores revisorer som ekstern bogholder, og få hjælp til bogføring


Hvis du synes, at regnskab og bogføring er svært, og det er for stort et arbejde at stå med på egen hånd, hjælper vi dig gerne med opgaven. Hjælp til bogføring er en gren af vores erhvervsservice, hvor revisoren sørger for at bogføre bilag, betale regninger, afregne moms, bogføring af løn m.m.

Du får tilknyttet en af vores erfarne revisorer som fast kontaktperson, og du kan bruge vedkommende som en tæt sparringspartner i din virksomhed, som du kan stille alle dine økonomisk relaterede spørgsmål til.

Kontakt os i dag, hvis vi skal hjælpe dig med din bogføring.

Fordele ved at vælge Revision Limfjord som samarbejdspartner

Har du brug for hjælp til bogføring i din virksomhed, er der flere fordele ved at gøre brug af vores service.

Undgå fodfejl

Mange virksomhedsledere og -ejere giver sig i kast med regnskab og bogføring uden at have styr på disciplinerne på forhånd. Det kan resultere i fodfejl som at bytte rundt på indtægterne og udgifterne i regnskabet. Det er en god idé at rådføre dig med en revisor og lade vedkommende stå for regnskabsarbejdet – så er du sikker på, at din virksomheds økonomiske fundament er på plads.

Tilpas vores hjælp til dine behov

I de fleste mindre virksomheder er der ikke opgaver nok til at beskæftige en fuldtidsbogholder, men det er heller ikke altid den optimale løsning at ansætte en bogholder fast på deltid. Der ligger en stor værdi i frit at kunne tilpasse hjælpen fra en bogholder til mængden af opgaver. Med en ekstern bogholder fra Revision Limfjord er der ingen binding, og du kan skrue op og ned for vores hjælp alt efter dine behov.

Flere samarbejdsmuligheder

Vælger du at gøre brug af vores service, kan samarbejdet fungere på flere måder.

 1. Den første måde fungerer ved, at din tilknyttede revisor besøger dig på dit kontor og udfører regnskabsarbejdet i det aftalte antal timer. Vi har mange lokale kunder, og derfor er denne løsning den mest populære.
 2. Samarbejdet kan også fungere digitalt, hvor du og revisoren kommunikerer via mail, videochat og telefon fra hver jeres lokation.
 3. Den sidste måde fungerer ved, at du afleverer bilag, regninger m.m. fysisk på vores kontor, hvorefter vi sørger for at udføre arbejdet.

Tæt kontakt og løbende sparring

Hos Revision Limfjord er en af vores vigtigste værdier at være tæt på vores kunder. Din tilknyttede revisor kommer til at kende din virksomhed godt, og du kan spørge vedkommende om alt fra skatteregler til HR-relaterede spørgsmål. Kender revisoren ikke svaret på dit spørgsmål, har vi huset fuldt af dygtige medarbejdere, som han eller hun kan henvise dig til. Den løbende sparring skaber en tæt relation og et godt samarbejde.

Hvorfor er korrekt regnskab og bogføring vigtigt?

I henhold til SKATs regler skal du løbende bogføre dine bilag og holde regnskab over dine udgifter, indtægter, investeringer, gæld og tilgodehavender.

Hvis disse krav ikke bliver overholdt, kan du risikere, at SKAT forlanger at se virksomhedens regnskab. Er der rod i regnskabet, udsteder de en bøde og afviser regnskabet. Konsekvensen ved dette er derudover, at de laver et skøn over din indkomst og tilpasser skatten herefter. Det kan i sidste ende give en stor skatteregning.

Lader du en revisor stå for regnskabet og bogføringen, undgår du ovenstående scenarie. Det giver dig tryghed, og du slipper for bekymringer om, om der er styr på økonomien.

Vær opmærksom på

Gem alle dine bilag

 • Gem bilag på alle udgifter og indtægter som dokumentation over for SKAT eller revisor.
 • Gem alle dine regnskab og bilag i minimum 5 år.
 • Alternativt kan du også selv udføre den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlade bogføringen til din revisor. Du er dog stadig den ansvarlige for bogføringen.

Sikkerhedskopier

 • Det er en god idé at tage en sikkerhedskopi af alle dine regnskabsdokumenter, så der ikke opstår problemer ved brand eller tyveri.

For personligt drevne virksomheder

 • Du skal udarbejde et skattemæssigt regnskab, som skal vedlægges selvangivelsen.

For ApS og A/S virksomheder

 • Er din virksomhed et ApS eller et A/S selskab, skal du udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af din revisor og herefter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
 • Din selvangivelse sendes til SKAT.

For nystartede virksomheder

 • Nystartede virksomheder skal opgøre deres momsregnskab og indsende deres selvangivelse hvert kvartal.
 • Skatteregnskabet skal afsluttes én gang årligt.
 • Ved slutningen af året skal du tælle dit varelager op samt opgøre dets værdi.

Få hjælp til bogføring af Revision Limfjord

Vi tilpasser servicen specifikt til din virksomhed, så du får netop den hjælp, du har brug for. Det gælder, uanset om du har brug for hjælp til bogføring som enkeltmandsvirksomhed eller vil kombinere bogføringen med andre af vores services.

Kontakt os via kontaktformularen herunder.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: