Vær OBS på tro- og loveerklæring, hvis du søger indefrosne feriemidler

13.10.20

Vær OBS på tro- og loveerklæring, hvis du søger indefrosne feriemidler

Er du virksomhedsejer, aktionær, ægtefælle til disse eller direktør i selskabet skal du være opmærksom på tro- og loveerklæringen, når du søger de indefrosne feriemidler.

Det er utrolig vigtigt, at du ikke søger de indefrosne feriemidler såfremt du er virksomhedsejer, aktionær, ægtefælle til disse eller direktør i et selskab.

Ved de indledende spørgsmål, inden du kan sende din ansøgning til feriemidlerne afsted, bliver du spurgt til, om du er virksomhedsejer, aktionær eller direktør i selskabet.

Såfremt du er det, kan du ikke søge om de indefrosne feriemidler. Gør du det alligevel, selvom du er virksomhedsejer eller en af ovenstående, kender vi endnu ikke konsekvenserne heraf. Vores faglig vurdering er, at de midler, du i dette tilfælde får udbetalt, skal tilbagebetales til fonden efter årsskiftet.

Hvis der er beregnet feriepenge i lønsystemet til de grupper der ikke kan søge, skal der laves en korrektion – ellers indberetter lønsystemerne beløbet til fonden til nytår 2020.  

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til de indefrosne feriemidler, så kontakt din revisor.