Udskudt ansøgningsfrist for kompensation til selvstændige

09.04.21

Ansøgningsfristen for kompensation til selvstændige for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021 er udskudt til den 15. juni 2021.

 

Hvem kan få kompensation?

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan få kompensation for omsætningstab (national nedlukning), såfremt de har oplevet mindst 30% nedgang i omsætningen og den tidligere omsætning har været mindst 8.000 kr i gennemsnit pr. måned.

 

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Tvangslukkede virksomheder kan dog opnå 100% af den nominelle omsætningsnedgang. Kompensationen kan forøges til maksimalt 30.000 kr / 33.000 kr. på måned fra den 9. december 2020 og frem afhængigt af om man har ansatte eller ej (30.000 kr. hvis man ikke har ansatte og 33.000 kr. hvis man har ansatte) forudsat, at man fra 1. februar 2021 maksimalt trækker kr. 23.000 ud af virksomheden pr. måned.

 

Ansøg på Virk her

Kontaktformular

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig