Udfasning af hjælpepakkerne

26.05.21

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier har indgået en aftale om udfasning af de generelle hjælpepakker. De generelle hjælpepakker ophører således den 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 erstattes de af følgende kompensationsordninger, såfremt der opnås statsstøtte godkendelse.

 

Kompensation for faste omkostninger

Det bliver muligt for virksomheder med en omsætningsnedgang på 45% eller mere at søge om kompensation for faste omkostninger eller faste omkostninger light. Som noget nyt gælder ordningen også for institutioner med mindst 50% offentlig støtte.

 

Faste omkostninger (almindelig ordning) vil bortset fra det øgede krav til omsætningsnedgangen basere sig på den nuværende trappemodel, hvorefter 45% omsætningsnedgang udløser en kompensationssats på 55%. Kompensationssatsen øges med 5% for hver 5% stigning i omsætningsnedgangen, dog til maksimalt 90%. For tvangslukkede virksomheder uden omsætning vil det dog være muligt at få 100% i kompensation.

 

Kompensationen efter light ordningen er uændret med kompensation af 50% af de faste, stedbundne omkostninger, med mindre man er tvangslukket uden omsætning. I så fald kompenseres 100% af de faste stedbunde omkostninger.

 

Det er hensigten med ordningen, at det, den vil kunne anvendes af de virksomheder, der fortsat er tvangslukkede, samt af de virksomheder, der evt. måtte blive tvangslukkede pga. eventuelle lokale nedlukninger. Ordningen løber til den 30. september 2021.

 

Kompensation til selvstændige

Det bliver muligt, for selvstændige at søge om kompensation for tabt omsætning, hvis de har en omsætningsnedgang på 45% eller mere og har ansatte svarende til mindst én fuldtidsansat, eller har modtaget kompensation for faste omkostninger.

 

Selvstændige vil få kompenseret 90% af omsætningsnedgangen. I juli og august vil det højest være muligt at opnå en kompensation på kr. 33.000 pr. måned, hvis man har ansatte eller kr. 30.000 pr. måned, hvis man ikke har ansatte svarende til mindst 1 fuldtidsansat. For september vil der højest kunne opnås kr. 20.000 i kompensation.

 

Hvis man har været tvangslukket uden omsætning, kan 100% af omsætningsnedgangen kompenseres. Dog højest kr. 33.000 pr. måned, hvis man har ansatte eller kr. 30.000 pr. måned, hvis man ikke har ansatte svarende til mindst 1 fuldtidsansat.

 

Hvis man ønsker at modtage mere end kr. 23.000 i kompensation i måneden, er det et krav, at der ikke trækkes mere end kr. 23.000 ud af virksomheden i gennemsnit pr. måned i kompensationsperioden.

 

Det er hensigten med ordningen, at det, den vil kunne anvendes af de virksomheder, der fortsat er tvangslukkede samt af de virksomheder, der evt. måtte blive tvangslukkede pga. eventuelle lokale nedlukninger. Ordningen løber til den 30. september 2021.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: