Udbetaling af indefrosne feriemidler

25.11.20

Husk fristen for ansøgning om udbetaling af indefrosne feriemidler

Husk, at den 1. december 2020 er sidste chance for at ansøge om udbetaling af tre uger af de indefrosne feriemidler.

Der blev i efteråret 2020 åbnet op for muligheden for, at lønmodtagere kunne får udbetalt tre ud af fem ugers indefrosne feriemidler. Hvis man ønsker de tre uger udbetalt, skal man have ansøgt herom senest den 1. december 2020. Hvis man ikke ansøger om udbetaling af de indefrosne feriemidler, vil de blive stående hos Lønmodtagernes feriemidler frem til, man går på pension sammen med de resterende to uger.

De indefrosne feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler står som en pensionssum, der vil vokse over tid, ved at du får del i det resultat, LD Fonde skaber for Lønmodtagerenes Feriemidler. Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt af de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.