Udbetaling af indbetalt moms til SMV'er og indbetalt lønsumsafgift til visse virksomheder som et rentefrit lån

14.04.20

Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling for små og mellemstore virksomheder samt lønsumsafgiftsbetaling for såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.). Det kan styrke likviditeten for et stort antal virksomheder med i alt op til 35 mia. kr. Lånet vil være rentefrit og vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021.

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet foreslår regeringen:

 • At små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt
  moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
 • At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med
  frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales
  som et rentefrit lån.

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den 1. maj til og med
den 15. juni 2020. Ikrafttrædelse den 1. maj forudsætter forudgående lovgivning
samt systemtilretning. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.
Der skønnes, at de omfattede momsindbetalinger for små og mellemstore virksomheder udgør op til ca. 35 mia. kr., mens de omfattede indbetalinger for lønsumsafgift for metode 4-virksomheder skønnes at udgøre ca. 0,4 mia. kr.


Eksempelvis vil en mellemstor virksomhed med en omsætning på 30 mio. kr.,
som har indbetalt 1 mio. kr. i moms i fjerde kvartal 2019, således kunne få udbetalt 1 mio. kr. og derved få styrket likviditeten tilsvarende i op til ca. 11 måneder.
Initiativet kommer oveni regeringens øvrige tiltag til at styrke likviditeten og holde
hånden under virksomhederne i coronakrisen.

 

Betingelser for at være omfattet af ordningen

 • Små og mellemstore virksomheder er omfattet af ordningen vedr. lån baseret på momsangivelsen
 • Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, er omfattet af ordningen vedr. lån baseret på
  lønsumsafgiftsopgørelsen. Det gælder fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.
 • For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs,
  rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet.

 

Kilde: Finansministeriet.dk

VIL DU VIDE MERE

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.