Trepartsaftalen - lønkompensation

03.04.20

Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer på grund af Coronavirusset. Aftalen skal sikre virksomhedernes overlevelse, og dermed at de ansatte fortsat får løn.

Aftalen omhandler følgende:

  • Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af Corona. For både funktionær- og timelønnede er der et lønloft på 30.000 kroner (forhøjet 30. marts 2020 ved ny aftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, med tilslutning fra Folketingets partier. De ansøgninger der allerede måtte være sendt afsted omkring denne dato, vil være omfattet af den højere lønkompensation).
  • Virksomheden skal betale de resterende 25% af medarbejdernes løn.
  • Medarbejderen skal give afkald på 5 feriedage. 

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte. Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden og ikke fyre nogle medarbejdere, samtidigt med, at der holdes på andre.

Denne ordning vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Kilde: Virksomhedsguiden

 

Du kan søge hjælpepakken til lønkompensation på virk.dk

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

  1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller flere end 50 medarbejdere).
  2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
  3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
  4. Tro- og loveerklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt.

 

Få hjælp til at søge hjælpepakken til lønkompensation

Du kan nu søge hjælpepakken til lønkompensation, men det kan være svært at vide, hvordan dette skal udføres, og hvad ansøgningen skal indeholde.

På denne side og i følgende vejledning, kan du blive guidet gennem udfyldelsen til din ansøgning. 

Ansøgningsvejledning til ordning om midlertidig lønkompensation

 

Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon

Dansk Erhverv tager forbehold for, at ordningen og mulighederne indenfor denne kan ændre sig undervejs. Det er dog Dansk Erhvervs vurdering, at ved at hjemsende medarbejdere nu, vil man frem til anmeldelsen i uge 13 kunne foretage de nødvendige tilpasninger i sine dispositioner.

Se skabelonen her: SKABELON - hjemsendelse med løn iht. trepartsaftale om lønkompensation

 

Rotationsordning

Det er muligt at lade flere medarbejdere være omfattet, som skiftevis er på arbejde og hjemkaldt. Det er dog et krav, at der søges lønkompensation for alle omfattede medarbejdere, da de registreres på deres CPR-numre, og virksomheden lever op til kriteriet om, at minimum 30 % eller mere ned 50 ansatte er hjemsendt som et gennemsnit for hele perioden.

Hvis du fx ønsker at hjemsende 40 medarbejdere i en periode og skifte dem ud med 40 andre medarbejdere i en anden periode, vil alle 80 blive betragte som hjemsendt og vil skulle afvikle ferie.

 

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt.

 

Hvilke muligheder har jeg for at genindkalde mine medarbejdere, og hvordan påvirker det muligheden for at modtage kompensation?

Hvis du i en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for de dage (hele dage), medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendte.

Virksomheder, som allerede på ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden.

Hvis genindkaldelsen fører til, at du falder under kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i gennemsnit over den periode, som du søger lønkompensation for, kan du blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde dine medarbejdere.

 

Kilde: virksomhedsguiden.dk

 

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt os eller skriv en mail til os. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

trepartsaftalen

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.