Til foråret kan du få udbetalt resten af dine indefrosne feriepenge

25.01.21

Du kan stadig nå at få udbetalt resten af dine indefrosne feriepenge

Nåede du ikke fristen for at søge om dine indefrosne feriepenge? Eller vil du bare gerne have de resterende uger udbetalt? Det har du stadig muligheden for.

 

De resterende to ugers feriepenge kommer til udbetaling i foråret 2021

I efteråret/ vinteren 2020 havde du mulighed for at få tre ugers feriepenge, udbetalt. De var optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Den gode nyhed er, at du nu får muligheden for at søge om udbetaling af de resterende to ugers indefrosne feriepenge, optjent fra 1. april til 31. august 2020.

Du vil kunne ansøge om de resterende feriepenge i foråret 2021. Det vil være på borger.dk der åbnes for ansøgningerne.

 

Hvordan udbetales mine feriepenge?

Det er ikke din arbejdsgiver, som udbetaler dine feriepenge, men derimod Lønmodtagernes Feriemidler. Feriepengene udbetales til din NemKonto. Ansøger du ikke om at få dine indefrosne feriepenge, udbetalt, vil du i stedet få dem udbetalt, når du går på folkepension.

 

Ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen for at søge om de resterende to ugers indefrosne feriepenge er endnu ikke offentliggjort.

 

Du kan stadig søge om alle fem ugers feriepenge, hvis du ikke nåede ansøgningen, i første omgang

Var du ikke var hurtig nok på tasterne i første ansøgningsrunde, så har du altså stadig muligheden for at vælge at få alle fem ugers feriepenge, udbetalt til foråret 2021.

 

Sådan beregnes dine feriepengene

Fik du udbetalt de første tre ugers indefrosne feriepenge i efteråret 2020, så er beløbet beregnet ud fra oplysninger i e-indkomst fra perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 og altså ikke med afsæt i indberetninger fra din arbejdsgiver. Har du fået for meget eller for lidt udbetalt, vil dette reguleres i de tilbageværende feriemidler.

Du vil modtage et brev med en opgørelse over din opsparing med et overblik over, hvor meget du kan få udbetalt.

Læs mere om feriepenge på borger.dk