Spørg revisoren - Udlejning af privat bolig

21.02.20

Når man privat udlejer en bolig kan forskellige udgifter trækkes fra, så som vedligehold, renovation, ejendomsskat, men hvad så vis lejer flytter, og boligen i en periode står tom, må udgifter så stadig trækkes fra, da det jo kan komme til at give et negativt resultat?

 

Det forudsættes at boligen er en ren udlejningsejendom. Det betyder at den ikke også helt eller delvis anvendes til egen bolig. Under den forudsætning har du ret med hensyn til fradrag af omkostninger ved ejendommens drift. Udlejningen betragtes skattemæssigt som virksomhedsdrift. Det er almindeligt forekommende og naturligt, at der ved udlejning i perioder opstår tomgang. Ejendommen er i disse perioder fortsat en udlejningsejendom, hvorfor der også fortsat er fradrag for ejendommens udgifter. Tomgangsperioden kan dog blive af en sådan varighed, at ejendommen ikke mere kan betragtes som en udlejningsejendom/igangværende virksomhed. I så fald vil der ikke være fradrag for de løbende udgifter. Det vil være en konkret vurdering, hvor det afgørende er årsagen til manglende udlejning. Skyldes tomgangen, at udlejningsmarkedet er vanskeligt i området, taler det for en accept af en lang tomgangsperiode, hvorimod hvis ejendommens tilstand gør den ubeboeligt, og der ikke gøres foranstaltninger til at gøre den beboeligt, da vil der formentlig kun blive accepteret en kort tomgang.

VIL DU VIDE MERE?

Tøv ikke med at kontakte din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.