Spørg Revisoren - Salg af virksomhed i England; skal jeg betale skat af salget i Danmark eller England?

14.05.20

Jeg bor i England og flytter til Danmark næste år. Jeg er dansk statsborger.
Jeg har to firmaer i England og vil sælge dem. Hvis jeg ikke får solgt dem før jeg flytter hjem, skal jeg så betale skat af salget i Danmark eller England?

Beskatningen styres af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien. Der er mange konkrete forudsætninger, hvorfor overenskomsten kan medføre afvigelser fra hovedreglerne. Vi kan derfor ikke give dig et fyldestgørende svar, men kun oplyse om de generelle regler og opfordre til at søge konkret bistand hos professionel rådgiver.

Virksomheder med fast driftssted i et land kan som hovedregel kun beskattes i dette land. I dit tilfælde altså i England. Drives virksomheden i selskabsform, kan der blive tale om beskatning i begge lande. I Danmark dog kun af den del af fortjeneste, der vedrører tiden i Danmark.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.