Spørg revisoren - rejseomkostninger

07.09.18

Rejseomkostninger

"Jeg driver min virksomhed i et anpartsselskab. Mine kunder er geografisk fordelt over hele landet, hvorfor jeg ofte er på kundebesøg med overnatning. Jeg kører i min private bil. Hvor meget kan jeg i den forbindelse hæve i selskabet til dækning af mine omkostninger?"

Svar

Til dækning af kørsel kan du i 2018 skattefrit udbetale kr. 3,54 pr. kilometer for de første 20.000 kilometer og derefter kr. 1,94. Husk at føre et nøjagtigt regnskab over de kørte kilometer indeholdende følgende oplysninger:

Navn, adresse og cpr-nummer

Kørslens formål

Dato

Kørslens geografiske mål og eventuel delmål

Antal kilometer

Sats

Udregning

Bilens registreringsnummer.

Opgørelsen udarbejdes mindst månedsvis og indberettes til SKAT sammen med lønudbetalingen.

Det er især vigtigt at overholde ovenstående krav, når du er hovedanpartshaver, idet SKAT her stiller skrappere krav til dokumentation.

 

Læs flere spørgsmål og svar her