Spørg revisoren - Jeg har mistet mit bilag

26.09.18

Jeg har mistet mit bilag – hvad gør jeg?

Bogføringsloven foreskriver, at bilag skal opbevares i 5 år efter udgangen af regnskabsåret. Bilag kan opbevares både fysisk og elektronisk. Opbevaringspligten gælder ikke for interne bilag som kassestrimler og interne notater. Overtrædelse af opbevaringspligten straffes efter loven med bøde.

Manglende bilag kan betyde at retten til moms- og skattemæssigt fradrag mistes. Momsfradrag er betinget af, at der foreligger en faktura, der lever op til fakturakravene. Skattemæssigt er kravene ikke helt så skrappe.

Hvis du har mistet dit bilag, er det som oftest muligt at fremskaffe bilaget ved at henvende dig til den virksomhed, der har udstedt fakturaen. Er det af en eller anden årsag ikke muligt, for eksempel hvis bilaget var en bon, der var udstedt i en butik, kan udgiften forsøges dokumenteret på anden vis. Det giver ikke ret til momsfradrag, men SKAT vil ofte godkende skattemæssige fradrag i et eller andet omfang, såfremt udgiften kan dokumenteres eller sandsynliggøres.

Husk derfor at få indført en god procedure for opbevaring af bilag. Jo ældre bilaget er, jo sværere vil det oftest være at gen-fremskaffe.

 

Læs flere spørgsmål og svar her

 

I samarbejde med Bizz Up

Revisorens brevkasse er blevet til i et samarbejde med erhvervsmagasinet Bizz Up. Læs mere om Bizz Up her.

Vil du vide mere?

Tøv ikke med at kontakte din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.