Spørg revisoren - forholdsmæssig moms

11.08.22

Jeg laver regnskab for en jagtforening. De har momspligtig salg og kontingenter uden moms og skal derfor beregne forholdsmæssig moms, som jeg ikke er så velbevandret i. Når forholdet mellem salg med moms og salg uden moms gøres op, kan man så fradrage køb af jagtleje (som er uden moms og direkte relateret til salget) i salg uden moms så det forholdsmæssige tal for momsfradrag bliver højere?

 

Svar:

Din jagtforening har både momspligtig og momsfri omsætning, har fuldt fradrag for momsen af udgifter, der udelukkende relaterer sig til deres momspligtige omsætning. Til gengæld har de ikke fradrag for nogen del af momsen af udgifter, der kun angår deres momsfrie omsætning.

Når det gælder momsen af fællesomkostninger – altså udgifter, der vedrører begge aktiviteter – har foreningen fradrag for en forholdsmæssig andel af momsen. 

Den fradragsberettigede andel opgøres almindeligvis efter forholdet mellem den momspligtige og den momsfrie omsætning

Læs flere spørgsmål og svar her