Slutafregning af hjælpepakkerne

19.04.21

Har du modtaget kompensation fra kompensationsordningerne i foråret 2020? Så har du også modtaget et brev i E-Boks fra Erhvervsstyrelsen om slutafregning. Vi vil gøre dig opmærksom på, at du skal huske at indberette oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen dermed kan gennemføre denne slutafregning.

 

Fristen er forlænget

Vi vil ligeledes gøre dig opmærksom på, at fristen for slutafregning er udskudt til d. 30 juni 2021 (tidligere lå fristen d. 31 maj 2021).

 

Hvem skal slutafregne?

Har du modtaget et brev fra Erhvervsstyrelsen i din e-Boks vedr. slutafregning, skal du slutafregne. Det gælder virksomheder, som har modtaget kompensation, for følgende:

  • Kompensation for faste omkostninger for perioden 09.03.20 – 08.06.20 eller 08.07.20
  • Kompensationsordninger for omsætningstab og tabt indkomst i perioden 09.03.20 – 31.08.20
  • Lønkompensation for perioden 09.03.20 – 29.08.20 (endnu ikke udsendt).

 

Hvorfor skal jeg slutafregne?

Størrelsen på den kompensation, du har modtaget, er udbetalt på baggrund af de oplysninger, du har givet om forventningen til den periode, du har søgt kompensation for. Da oplysningerne er baseret på en forventning, skal du derfor dokumentere om de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb.

Når Erhvervsstyrelsen laver slutafregningen, finder de ud af, om kompensationsbeløbet skal reguleres, altså om du enten skal betale et beløb tilbage eller have udbetalt yderligere kompensation.

 

Slutafregning trin for trin

1) Erhvervsstyrelsen kontakter dig

Du modtager et brev fra Erhvervsstyrelsen i din digitale postkasse, når det er tid til at slutafregne. I brevet vil det være nærmere beskrevet, hvilken dokumentation du skal indberette, og hvilken frist der gælder for dig. Du behøver ikke at foretage dig noget, før du modtager brevet.

 

2) Indberet dokumentation

Du skal indberette dokumentation for de faktiske forhold i kompensationsperioden. Dokumentationen kan fx være for din omsætning, dine faktiske omkostninger, dine ansattes hjemsendelsesperiode mv.

 

3) Indberet senest den 30. juni 2021

Du skal indberette relevant dokumentation på Virk senest den 30. juni 2021.

 

4) Endelig slutafregning

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din dokumentation, vil du modtage en slutafregning i din digitale postkasse.

 

Hvor foretages slutafregningen?

På Virk finder du slutafregning for de forskellige kompensationsordninger, samt overblik over, hvilken dokumentation du skal bruge for at dokumentere virksomhedens faktiske forhold i kompensationsperioden.

Du skal logge ind i Erhvervsstyrelsens slutafregningsmodul, hvor du logger ind med Nem-ID.

Slutafregning på VIRK

 

Mulighed for afdragsordning

Hvis din virksomhed skal tilbagebetale mere end DKK 10.000, har du mulighed for at få en afdragsordning. Ordningen løber i et år, og beløbet skal betales i fire lige store rater. Du kan dog til enhver tid vælge at tilbagebetale det resterende beløb og derved afslutte afdragsordningen.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: