Skattemæssige hjælpepakker til SMV - OPDATERET

18.03.20

I sidste uge fik store virksomheder henstand med betaling af moms og a-skat.

Turen er nu kommet til små og mellemstore virksomheder, der afregner moms henholdsvis halvårs- og kvartalsvis. Regeringen har vedtaget følgende ændringer.

  • For mellemstore virksomheder ændres opkrævningsperioden, således at første halvår 2020 beregnes under ét til betaling den 1/9 2020.

Det bemærkes, at virksomheder, der skal have moms tilbage, kan angive efter de hidtidige frister.

  • Endvidere er det vedtaget at ændre b-skatteraternes betalingsmåneder. April og maj friholdes og betalingerne sker i stedet i juni og december.

Sidste frist for betaling af B-skat

Fristen for betaling for april udskydes 2 måneder. For maj udskydes fristen 7 måneder

       

 

Afregningsperiode

   

Ny betalingsfrist

 

April

   

20. juni 2020

 

Maj

   

20. dec. 2020

 

 

I samme forbindelse henledes opmærksomheden på, at selvstændige altid kan ændre deres forskudsopgørelse, hvis der sker ændringer i indkomstforholdene.

VIL DU VIDE MERE?

Tøv ikke med at kontakte din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.