Skattemæssig behandling af skyldige feriepenge

22.10.19

Når den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2019, ændres praksis omkring fradrag for feriepengeforpligtigelsen også.

For timelønnede hvor feriepenge afregnes til Feriekonto eller nettoferiepengene forbliver hos arbejdsgiveren (feriekortordning) sker der ingen ændringer. Feriepengene fratrækkes fortsat på optjeningstidspunktet.

For funktionærer ophører den sumariske beregning, hvor der afhængig af regnskabsår hensættes en procentuel beregnet forpligtigelse. Det gælder i øvrigt også i forhold til årsregnskabsloven.

Ved afslutning af regnskaber med balancedato efter 1. september 2019 skal feriepengeforpligtigelsen overfor funktionærer afsættes på grundlag af en konkret opgørelse for den enkelte funktionær.

Arbejdsgiveren kan dog altid skattemæssigt vælge at fratrække udgiften til feriepenge på udbetalingstidspunktet (løn under ferie). Det er muligt senere at skifte princip til en konkret beregning og afsætning som skyldig i balancen. Der kan ikke ændres fra en konkret beregning til fradrag på udbetalingstidspunktet.

Feriepenge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 kan vælges indbetalt til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriepenge eller beholdes i virksomheden, indtil funktionæren har krav på beløbet. Dette gælder også for timelønnede, hvor virksomheden efter aftale beholder feriepengene på egen konto (feriekort).

Feriepenge, der beholdes i virksomheden, pristalsreguleres indtil udbetalingen sker. Hvis man anvender den konkrete beregning af skyldige feriepenge, skal indekseringen fratrækkes som en yderligere hensættelse.

1 % ferietillæg skal skattemæssigt behandles efter samme princip som valgt for feriepengene. (konkret beregning eller fradrag på udbetalingstidspunktet.)

Det samme gælder for den 6. ferieuge.

Vil du vide mere?

Tøv ikke med at kontakte din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.