Skattefritagelse for arbejdsgiver betalte gavekort til oplevelsesindustrien

11.12.20

Skattefritagelse for arbejdsgiver betalte gavekort til oplevelsesindustrien

Coronakrisen er bl.a. gået hårdt ud over oplevelsesindustrien, herunder hoteller, restauranter, forlystelser mv.

Som en del af finansloven 2021 har aftalepartierne derfor bl.a. besluttet, at indføre en skattefritagelse i 2021 for arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesindustrien (restauranter, hoteller, teater- og biografforestillinger mv.).

Tidligere har det ikke været muligt for en arbejdsgiver at give gavekort til de ansatte uden at der fulgte en regning med fra Skat, men med den nye aftale bliver det nu muligt.

Der er sat en beløbsgrænse på kr. 1.200 årligt, og det er et krav for skattefritagelsen, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter.