Selskabets frivillige indbetaling af acontoskat for 2018

12.11.18

Hvis du vil undgå restskattetillæg, bør du overveje at foretage frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2018

De 2 typer af acontoskat, selskaber har, er den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af SKAT, og så den frivillige acontoskat, hvilken selskabet selv bestemmer over. Acontoskattebetalingen udgør i 2018 et beløb svarene til halvdelen af et gennemsnit af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2014, 2015 og 2016.

 

Forventer du, at selskabets skat for indkomståret 2018 bliver større end acontoskattebetalingen?

I tilfælde af at de ordinære acontoskatter ikke dækker den faktiske skat for indkomståret 2018, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger. Fordelen ved dette er, at selskabet derved undgår at betale restskattetillægget, der sidste år udgjorde 3,1 procent. 20. november er sidste frist, hvis du vil undgå tillægget. Hvis du foretager frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2018, skal du måske betale et minimalt procenttillæg. Procenttillæggets størrelse bliver ført offentliggjort omkring den 15. december 2018.

Såfremt selskabet får overskydende skat for indkomståret 2018, indsættes denne automatisk på skattekontoen. Forventes det, at årets selskabsskat bliver mindre end aconto skatten, er det muligt at anmode SKAT om nedsættelse af den ordinære acontoskat. Dette gøres via TastSelv Erhverv inden betalingsfristen 20. marts og 20. november 2018.

 

Bør du vente med betaling af frivillig acontoskat?

En tredje mulighed er, at du kan vente med at betale frivillig acontoskat til den 1. februar 2019. Herved undgår du stadig det store procenttillæg (3,1 procent i 2017-niveau), men selskabet skal dog betale et procenttillæg, som for indkomståret 2017 var 0,6 procent. Forventningen er, at der næppe sker de store udsving i satserne for indkomståret 2018.

 

Kan det betale sig?

Det afhænger af selskabets finansielle situation. Såfremt dit selskabs lånerente før skat overstiger 4,0 procent, så vil det være en fordel at undlade betalingen af frivillig acontoskat og i stedet betale restskat d. 20/11 2019. Såfremt selskabet har overskudslikviditet med betaling af negative renter, så vil det være en fordel frivilligt at betale skatten nu.

 

Sådan foretager du indbetalingen

Indbetalingen udføres via TastSelv. Her er det vigtigt at indberette beløbet til SKAT før selve indbetalingen. Såfremt du ikke indberetter beløbet først, tilbagebetales den frivillige indbetaling. Tjek også skattekontoen for gæld, da systemet i tilfælde af gæld vil prioritere at betale denne først.