Sådan indregnes kompensationer i årsrapporten

05.02.21

Har du modtaget kompensationer/ tilskud i form af f.eks. løntilskud eller tilskud til faste omkostninger, som følge af COVID-19 vil denne vejledning være relevant for din virksomhed. 

Vi tager udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens vejledning, der behandler typiske problemstillinger ved udarbejdelse af årsrapporten:

 

Hvordan skal løntilskud præsenteres på årsrapporten?

Løntilskud skal præsenteres som ”andre driftsindtægter” i resultatopgørelsen. Lønomkostninger skal blot indgå som sædvanligt.

 

Hvordan skal tilskud/ kompensation til faste omkostninger præsenteres i årsrapporten?

Tilskud til faste omkostninger skal præsenteres som ”andre driftsindtægter”. OBS! Husk, at præsentationen skal vises uden modregning mellem tilskud og virksomhedens omkostninger.

 

Oplysninger om særlige poster

Størrelsen og arten af dine indtægts- og omkostningsposter skal oplyses, når de er af særlig art eller størrelse. Da tilskud fra kompensationsordningerne er af en særlig art, vil de udgøre ”særlige poster”, hvilke der altså skal oplyses om. Den eneste årsag til evt. at udlade oplysningen, om et kompensationsbeløb vil være, hvis beløbet er af uvæsentlig størrelse.

 

Hvornår skal tilskuddet indregnes?

Som udgangspunkt skal tilskuddet indregnes i den periode, det vedrører. Tilskud skal f.eks. periodiseres og indregnes over to regnskabsår, hvis tilskuddet vedrører omkostninger i to regnskabsår.

Her skal du særligt huske, at det er en forudsætning, at du har ansøgt indenfor tidsfristen, samt har opfyldt de objektive kriterier for at opnå tilskud.

 

Regnskabsmæssig behandling af nedsættelse af lejeomkostninger, herunder huslejenedsættelser

(OBS! Kun relevant, hvis virksomheden har operationel leasing)

Såfremt virksomheden kun har fået henstand med betalingen af huslejen, vil omkostningen til leasing i resultatopgørelsen ikke påvirkes.

Har virksomheden derimod fået nedsættelse af huslejen i en periode, vil dette påvirke resultatopgørelsen. I dette tilfælde vil virksomheden skulle opgøre den nye, samlede leasingforpligtelse i den resterende kontraktperiode og fordele denne lineært over den resterende kontraktperiode.

Dermed kan man ikke med det samme indregne den samlede effekt af huslejenedsættelsen i resultatopgørelsen.

 

Du kan læse Erhvervsstyrelsens vejledning (12 sider) her.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: