Praksisændring vedr. strukturskader på landbrugsjord - Styresignal SKM2019.629.SKTST

17.12.19

Efter 2 landsskatteretsafgørelser har Skattestyrelsen udsendt et styresignal om ny praksis ved den skattemæssige behandling af erstatning for strukturskader på landbrugsjord.

Praksis har hidtil været, at erstatning for let strukturskade er skattepligtig indkomst.

Ny praksis er, at erstatninger for strukturskader altid skal behandles skattemæssigt som afståelse af fast ejendom og beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Ved ekspropriation vil avancen være skattefri.

Genoptagelse kan ske for årene 2013 og senere. Fristen er 6 måneder fra 16. december 2019.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.