Praksisændring for leasing og beskatning af fri bil

24.06.22
Praksisændring for leasing og beskatning af fri bil

Praksisændring for leasing og beskatning af fri bil

SKAT har udsendt styresignal om genoptagelse af beskatning af leaset fri firmabil. Tidligere praksis betød, at SKAT ikke altid accepterede leasingselskabets anskaffelsessum for bilen som beskatningsgrundlag. I nogle sager er grundlaget blevet ændret til bilens normale værdi ved køb hos en forhandler. Denne praksis er nu underkendt.

Skatteydere, der har betalt skat efter den gamle praksis, kan nu anmode om omgørelse fra og med 2017. Det gælder dog ikke biler, der er stillet til rådighed fra og med 1. februar 2020, idet disse biler er omfattet af reglen om genberegning.

Anmodning om genoptagelse for årene 2019 – 2021 skal ske indenfor den almindelige 3-års frist. For årene 2017 og 2018 er fristen 6 måneder fra styresignalets dato d. 23. juni 2022.

 

Nedenfor kan du læse et uddrag af styresignalet fra SKAT.

 

Uddrag fra styresignal

Et leasingselskabs dokumenterede købspris ved 1. indregistrering inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt alt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr skal anses for bilens oprindelige nyvognspris i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, forudsat bilen er korrekt indregistreret efter registreringsafgiftsloven, og således indeholder en forhandleravance på mindst 9 %, ligesom importøravancen ikke må være negativ.

Et leasingselskabs købspris kan derfor i sådanne tilfælde, ikke med henvisning til SKM2019.338.ØLR, tilsidesættes og erstattes af en skønnet pris med henvisning til, at der er en væsentlig forskel mellem leasingselskabets dokumenterede købspris ved 1. indregistrering og den pris en tilsvarende bil normalt kan købes for hos en forhandler.

Er der tale om, at et leasingselskab importerer en bil, som en virksomhed herefter stiller til rådighed for en medarbejder, er nyvognsprisen den pris, som leasingselskabet kunne have erhvervet bilen for fra ny inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr.

For biler, der er stillet til privat rådighed fra og med 1. februar 2020, ændrer styresignalet ikke på, at et leasingselskabs købspris ved 1. indregistrering kun kan anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af værdi af fri bil indtil, der måtte være sket genberegning i henhold til registreringsafgiftsloven § 9 a, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 15. pkt. Der skal således anvendes en beregnet nyvognspris baseret på den genberegnede afgiftspligtige værdi fra genberegningstidspunktet.

Styresignalet ændrer heller ikke på, at en importørs eller forhandlers købspris for en bil til importørens eller forhandlerens eget brug ikke efter Skattestyrelsens opfattelse uden videre kan anses for bilens oprindelig nyvognspris i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, uanset der måtte være sket korrekt indregistrering efter registreringsafgiftsloven, idet "nyvognsprisen" må forstås som den pris, en slutbruger skal betale hos en forhandler ved erhvervelsen af køretøjet som nyt, jf. SKM2019.338.ØLR.

 

Hvad betyder praksisændringen for dig?

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til denne praksisændring? Husk at din lokale revisor i Revision Limfjord altid står klar til at vejlede dig i dine skattemæssige forhold.

Ved forespørgsler om SKAT kan vores online brevkasse "Spørg Revisoren" også hjælpe. Du kan sende dit spørgsmål direkte afsted og få svar af vores dygtige medarbejdere.

 

Spørg revisoren