Opdatering af regler ved familiehandel

05.10.21

+/- 15 %-reglen ved familiehandel

I mange år har det næsten været fast praksis, at ejendomshandler mellem forældre og børn har kunnet ske til seneste offentlige vurdering +/- 15 %. Dette har SKAT og klageinstanser godkendt som værende udtryk for værdien i handel og vandel.

I 2016 indførte Højesteretten begrebet ”særlige omstændigheder” i forbindelse med anvendelse af %-reglen. Siden har der været lidt usikkerhed om praksis.

Nu har Skatterådet offentliggjort 12 nye bindende svar om emnet. Heraf blev det i 9 tilfælde godkendt, at reglen kan anvendes. I 3 tilfælde blev svaret, at særlige omstændigheder gør, at reglen ikke kan anvendes.

Der er blevet lagt væsentlig vægt på længden af perioden mellem forældres køb og videresalg af ejendommen sammenholdt med forskel i prisen. En ejertid på 2-3 år sammen med en væsentlig forskel mellem forældres købspris og videresalgspris er af Skatterådet blevet vurderet som en særlig omstændighed, der indebærer, at reglen ikke kan anvendes.

Endvidere vil der generelt blive lagt vægt på om der samtidig gives gaver til andre børn, ligesom en efterfølgende belåning på over 80 % af overdragelsesprisen for boligejendomme kan få betydning for reglens anvendelse.

Det er altså ikke så sort/hvid, som det har været.

Vil du vide mere?

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig