Øget håndværkerfradrag i 2021

14.12.20

Øget håndværkerfradrag i 2021

Som et led i regeringens forsøg på at sætte gang i den danske økonomi under og forhåbentligvis efter Coronakrisen, er det i finansloven for 2021 vedtaget at hæve loftet over håndværksydelser samt serviceydelser til kr. 25.000 hver.

Derudover øges skatteværdien af fradraget fra ca. 26% til ca. 35% for serviceydelser, således at man ved en fuldudnyttelse af servicefradraget opnår en skattebesparelse på ca. kr. 8.750.

Der kan fortsat kun tages fradrag for omkostninger til arbejdsløn, og der gælder fortsat de samme krav til håndværker fradraget om, at det kun gives til omkostninger vedrørende grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd samt installation af tyverialarm.