Nyt lovforslag til udligning af fordelen ved forældrelejligheder

21.10.20

Nyt lovforslag til udligning af fordelen ved forældrelejligheder

Politisk har det være en torn i øjet for nogle partier, at forældre kan købe ejerlejligheder, som udlejes til børn, og tillige drage fordel af, at udlejningsvirksomheden skattemæssigt kan placeres i virksomhedsskatteordningen.

Nu er der fremsat lovforslag til udligning af denne fordel med virkning fra 2021.

Såvel nuværende som fremtidige lejligheder kan fortsat være i virksomhedsordningen. Men skattefordelen ved at kunne fratrække renteudgifterne i den personlige indkomst ophæves ved, at den personlige indkomst forhøjes med en rentekorrektion på 3 % af lejlighedens gæld. Et tilsvarende beløb fratrækkes som en privat renteudgift. Korrektionen kan dog ikke overstige de faktiske renteudgifter.

Med den lave markedsrente vi har for tiden, er konsekvensen af indgrebet overskueligt. Endvidere vil det fortsat være muligt at anvende overskudslikviditet i virksomhedsordningen til køb af lejligheden.

Det bemærkes, at tilsvarende regler kommer til at gælde for udlejning til børnebørn samt, hvor børn udlejer til forældre eller bedsteforældre.