Nye regler om udtagningsmoms

12.03.21

Byggemoms - Nye regler om udtagningsmoms kan påvirke likviditet og det endelige momsbeløb

De nye regler om udtagningsmoms på egne byggerier træder i kraft pr. 1/7 2021, hvor reglerne skærpes for betaling af moms for ejendomme til boligudlejning, hvor momsen allerede er fratrukket ved opførelsen, og hvor ejendommen senere overgår til udlejning. 

 

Hvad er udtagningsmoms og hvad betyder det?

Når man opfører eller gennem renoverer en ejendom med henblik på salg, kan momsen fratrækkes af udgifterne ved opførelsen, såfremt salget af ejendommen er omfattet af momspligt. 

Det betyder, at igangværende og afsluttede byggerier opført med salg for øje skal momses efter udtagningsreglen, hvis hensigten efter 1/7 2021 ændres til udlejning.

 

Overvej om hensigten med byggeriet skal ændres

Derfor skal det snarest genovervejes, om den oprindelige hensigt fortsat gælder. Ved tvivl bør hensigten ændres til udlejning. Det er vigtigt, at det senere kan dokumenteres, hvornår hensigten er ændret. Det kan være en mail til mægler om fjernelse fra salgslisten, annoncering om udlejning, øjeblikkelig ophør med træk af moms på byggeudgifter eller en direkte besked til SKAT herom.

 

Konsekvensen af en ændret hensigt 

Ved igangværende byggerier kan vælges mellem straks at tilbageføre den hidtil trukne moms eller afvente tidspunktet for indgåelse af en lejeaftale. I begge situationer skal momstræk ophøre straks, og den fratrukne moms tilbagebetales 100 %. Anden mulighed stemmer med udkast til styresignal, men der er lidt tvivl om det også vil gælde i overgangsperioden.

Vi må derfor i videst mulig omfang tilråde afregning i en afregningsperiode der ligger før 1/7 2021. Det er udelukkende et spørgsmål om likviditet i nogle måneder eller måske 1-2 år.

 

Ved byggerier afsluttet i regnskabsår før 1/7 2021 er der også 2 muligheder, afhængig af om udleje faktisk sker før 1/7 2021. Indgås der lejeaftale inden 1/7 2021, gælder de gamle regler om momsreguleringsforpligtelse fortsat, altså en 10 års tilbagebetaling.

Hvis ikke der indgås en lejeaftale før 1/7 2021, kan man vælge at ændre hensigt mod straks at tilbageføre den trukne moms i en afregningsperiode der ligger før 1/7 2021.

 

Hver sag er forskellig

Ovenstående er hovedregler. I praksis er det altid en konkret bedømmelse af den enkelte sag, hvorfor vi ved den mindste tvivl tilråder bygherren at drøfte sagen med sin faglige rådgiver på momsområdet.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: