Nye regler for beskatning af fri bil

12.01.21

Der er indgået en politisk aftale om den fremtidige beskatning af fri bil. Den nye aftale indfases trinvis over årene 2021 til 2025.

 

Kort fortalt

Knækket på 300.000 udfases. Miljøtillægget forhøjes væsentligt.

I øvrigt ophører den midlertidige lempelse af beskatning af elbiler ved udgangen af 2020. Reglen om evt. genberegning af registreringsafgiften på leasede biler efter 4 mdr. og dermed også ændring af beskatningen gælder fortsat.

 

Hvordan foregår det med beskatning af min firmabil? 

Når du har en firmabil, er det din arbejdsgiver som er ansvarlig for at betale skatten sammen med din løn. Dermed vil det fremgå på din lønseddel, hvor meget du reelt betaler i skat for din fri bil.

Det er dog dit ansvar at tilføje værdien af din frie bil i din forskudsopgørelse, så den indgår i beregningen af din trækprocent og fradrag. Her skal du også være opmærksom på, at du ikke kan få kørselsfradrag, hvis du har fri bil.  

 

Nye regler for beskatning af fri firmabil 2020 

Fremadrettet (når du får fri bil efter 1. februar 2020) kender man først det reelle beskatningsgrundlag, når bilen er genberegnet efter senest 4 mdr. Til en start vil beskatningsgrundlaget efter 1. registrering af bilen. 

 

Oversigt over ændringer for alle biler uanset indregistreringstidspunkt

Pr. 1/1 2021

Lempelse for elbiler ophører.

 

Pr. 1/6 2021 (usikkerhed om dato)

Biler indregistreret 18/12 2020 eller senere får registreringsafgiften genberegnet. Den nye værdi danner grundlag for beskatning med tilbagevirkende kraft til købstidspunkt.

 

Pr. 1/7 2021

24,5 % af 300.000 og 20,5 % af resten.

Miljøtillæg forhøjes med 250 % mod før 150 %.

Evt. fri ladestander indgår ikke mere i beregningsgrundlaget.

 

Pr. 1/1 2022

24 % af 300.000 og 21 % af resten.

Miljøtillæg forhøjes med 350 % mod før 250 %.

 

Pr. 1/1 2023

23,5 % af 300.000 og 21,5 % af resten.

Miljøtillæg forhøjes med 450 % mod før 350 %.

 

Pr. 1/1 2024

23 % af 300.000 og 22 % af resten.

Miljøtillæg forhøjes med 600 % mod før 450 %.

 

Pr. 1/1 2025

22,5 % af bilens anskaffelsessum.

Miljøtillæg forhøjes med 700 % mod før 600 %.