Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

30.05.23

Ansætter du ny medarbejder efter 1. juli 2023?

Det er altid dejligt at kunne byde nye medarbejdere velkommen på holdet, og fra 1. juli 2023 og fremadrettet skal du være ekstra opmærksom, når du udarbejder ansættelseskontrakten. Der er nemlig kommet nye regler, som fastsætter krav til ansættelsesbeviser, arbejdsvilkår og minimumskrav i forhold til oplysninger om disse.  

Nye skabeloner til ansættelsesbeviser

Folketinget vedtog loven d. 11. maj 2023, og den har til formål at skabe større gennemsigtighed for arbejdstager, når det kommer til arbejdsvilkår. De nye regler udvider nemlig arbejdsgivers pligt til at oplyse medarbejdere om deres arbejdsvilkår i ansættelsesbeviset.

Det gælder bl.a. medarbejderens rettigheder i forbindelse med lønnet fravær, der ikke er ferie og medarbejderens eventuelle rettigheder til uddannelse, oplysninger om sociale sikringsordninger i ansættelsesbeviset m.fl.

Flere arbejdsgiverforeninger har udarbejdet kontraktskabeloner, som du kan tage udgangspunkt i, når du ansætter en ny medarbejder efter d. 1. juli 2023. Du kan også finde mere information om de nye regler hos arbejdsgiverforeningerne.

Hvad med mine ”gamle” medarbejdere?

Medarbejdere, der er ansat før d. 1. juli 2023, skal ikke have en ny ansættelseskontrakt eller tillæg, selvom deres nuværende kontrakt ikke opfylder de nye krav. Det er kun, hvis medarbejderen anmoder om det. I så fald skal du som arbejdsgiver opfylde det indenfor otte uger.

I tilfælde af at medarbejderens nuværende ansættelseskontrakt er i strid med de nye regler om minimumsrettigheder, skal der udarbejdes en ny ansættelseskontrakt eller tillæg til kontrakten.

Du kan læse loven i sin fulde længde via Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/501