NU TRÆDER DE NYE RETNINGSLINJER FOR DETAILHANDLEN I KRAFT

25.09.20

NU TRÆDER DE NYE RETNINGSLINJER FOR DETAILHANDLEN I KRAFT

Fra i dag skal detailhandlen leve op til en række nye retningslinjer, som skal sikre kunder og medarbejdere mod smitte med corona-virus.

Erhvervsminister Simon Kollerup på besøg hos Magasin for at møde de nye afstandsguider.
Fra i dag vil du måske møde en opsynsperson, der skal sørge for håndsprit, forhindre kødannelse og opfordre til afstand, i de største varehuse, storcentre og stormagasiner.

Det er nemlig et krav i de nye retningslinjer, der træder i kraft i dag, som regeringen sammen med erhvervslivet og sundhedsmyndighederne har lavet for detailhandlen. Det gælder for dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv.

Fremover opfordres dagligvarehandlen også til at sætte skilte op, der siger, at man kun bør handle én person ad gangen.

kilde: Erhvervsministeriet