Nu kan virksomheder indbetale indefrosne feriemidler

04.02.21

Fra den 1.februar 2021 er selvbetjeningsadgangen til frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler åbnet. Det vil sige, at nu kan virksomheder vælge at indbetale de indefrosne feriemidler. Det er frivilligt om, den enkelte virksomhed beslutter at indbetale eller beholde feriepengene fra overgangsåret.

 

Frivillig indbetaling

Nu da selvbetjeningsadgangen er åbnet, kan virksomheder altså vælge at betale de indefrosne feriemidler, der er optjent i perioden fra den 1.september 2019 til den 31. august 2020. Udover at indbetalingen er frivillig, kan virksomheder også vælge at indbetale løbende. Det giver altså mulighed for at lave løbende indbetalinger for nogle medarbejdere, mens feriepenge for øvrige medarbejdere beholdes i virksomheden.

 

Hvordan indbetaler man de indefrosne feriemidler?

De indefrosne feriemidler kan fra den 1. februar 2021 indbetales via selvbetjeningsadgangen på virk.dk

Her logger du på med NemID, hvorefter du finder en fane for frivillig indbetaling.

 

Den lovpligtige årlige indbetaling

Fra juli 2021 og hvert år fremover vil virksomheder opkræves feriepenge fra overgangsåret for de medarbejdere, som har ret til udbetaling af feriepengene. Opkrævningen modtages fra Lønmodtagernes Feriemidler, og det er lovpligtigt at betale denne.

 

Indeksering

Har virksomheden indberettet indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, indekseres disse fra den 1. september 2020, uanset hvornår fonden modtager indberetningen og betalingen, vil indekseringen ske på denne dato.

 

Hvad betyder indekseringen?

Indekseringen skal afspejle lønudviklingen det forudgående år og beregnes på baggrund af perioden, hvor feriemidlerne har været i virksomheden. Indekseringen betyder simpelt, at de indefrosne feriemidler, som virksomheden har beholdt i virksomheden, skal reguleres med en procentsats svarende til lønudviklingen på DA’s og FH’s område. Indekseringen skal altså forstås som en slags forretning af de indefrosne feriemidler, som beholdes i virksomheden.

 

Beregningen af indekseringen

Indekseringen beregnes første gang den 31. maj 2021. Herefter beregnes den årligt inden udgangen af juli måned.

Indekseringen beregnes udelukkende på baggrund af den periode, hvor feriemidlerne har været i virksomheden. I praksis betyder det altså, at såfremt man som virksomhed ikke ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, gør klogt i at indbetale feriemidlerne snarest muligt. Dermed undgås den årlige indeksering.

Lønmodtagernes Feriemidler sørger for at oplyse om procentsatsen i, skal regulere de indefrosne feriemidler med.

 

Se eller betal indberetninger til Lønmodtagernes Feriemider HER

 

 

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: