Medarbejderne oplever større fokus på det hele menneske hos Revision Limfjord

26.02.20

Revision Limfjord udvider direktionen med Karen Mørkholt, som efter 2,5 års ansættelse hos Revision Limfjord som HR ansvarlig nu er Udviklings- og HR-direktør.

Revision Limfjord har over de sidste 5 år gennemgået en stor udvikling. Efter anseelig virksomhedsvækst blev direktionen omstruktureret fra en intern deltidsdirektion til en ekstern fuldtids administrerende direktør. Nu er der igen udvidelse af direktionen, idet Karen Mørkholt pr. 1. januar 2020 er indtrådt i direktionen som Udviklings- og HR-direktør.

Udvidelsen sker blandt andet som følge af de stigende lovkrav og samfundets udvikling, som medfører, at revisionsbranchen er i en forandringsproces, ikke mindst teknologisk. Det stiller yderligere krav til medarbejderne, og Revision Limfjord har derfor valgt at sætte langt større fokus på denne udvikling og medarbejdernes trivsel i den forbindelse.

Dette afspejles blandt andet i de tiltag, der er blevet gjort inden for psykisk og fysisk sundhed.

Dette mærker medarbejder og revisor gennem 21 år hos Revision Limfjord, Helle D. Gravesen, i hverdagen:

”Der er helt sikkert kommet mere fokus på medarbejdernes ve og vel. Revision Limfjord skal være et godt sted at arbejde. Det er dejligt at vide i hverdagen. Man ved, der er én, som vil og kan hjælpe, hvis man har brug for det”.

Charlotte Nielsen, revisor gennem13 år hos Revision Limfjord kan ligeledes mærke det større fokus på medarbejdernes trivsel. Hun fortæller:

Inden vi havde Karen, var vores MU-samtaler f.eks. mere firmabaseret i stedet for personlig baseret. Der bliver gjort noget mere for os medarbejdere, og vores personalegoder, velfærd og familieliv er kommet mere i fokus. Der bliver arbejdet på, at vi skal være glade for vores arbejde, det kan man mærke”.

Karen er, som Udviklings- og HR-direktør, med til at sætte retningen for Revision Limfjord i samarbejde med den Adm. Direktør, Brian Bertelsen, hvoraf der blandt andet ligger et stort fokus og energi på det hele menneske, der bidrager til fællesskabet. Dette bekræfter medarbejderen Ditte D. Svenningsen, revisor gennem 13 år hos Revision Limfjord:

"Jeg har fået meget mere lyst til at engagere mig i virksomheden. Jeg er blevet mere ”stolt” af at arbejde i Revision Limfjord. Jeg føler mig som en del af et stærkt fællesskab med HR øverst, hvor der er tryghed og fokus på strategisk arbejde ift. HR”

 

Karen selv udtaler:  

Revisoren er offentlighedens tillidsrepræsentant og også kundernes – revisoren er den mest foretrukne rådgiver – og det skal vi blive ved med at være, så derfor skal vi kunne følge med på alle fronter og med alle de krav, der stilles af både det offentlige og vores kunder. Med Revision Limfjords prioritering kan vores kunder derfor forvente, at vi følger med tiden, og vores medarbejdere udvikles og trives, så de kan levere kompetent og nærværende service til alle vores kunder”.

Med Karen Mørkholt som Udviklings- og HR-direktør er det muligt at have fokus på den enkelte person, så alle i Revision Limfjord har de bedste forudsætninger for at følge med udviklingen.

 

 

 

 

                              

 

Udviklings- og HR-direktør

Karen er uddannet jurist ved Københavns Universitet, og har derudover en uddannelse som coach. Hun har suppleret dette med en certificering i E-stimate personanalyse. Alt dette benytter hun i sit arbejde hos Revision Limfjord.

Karens kompetenceområder er ansættelsesret, partnerudvikling, medarbejderudvikling og arbejdsmiljø.