Lovforslag om digital bogføring

18.03.22

Lovforslag om digital bogføring

Lige nu arbejdes der i et lovforslag, der gør digital bogføring til et krav. Det er ikke endeligt vedtaget og kun i høring, hvilket betyder, at lovens endelige udformning kan ende med at se meget anderledes ud. Lovforslaget forventes at blive endeligt vedtaget omkring 1. juli 2022.


Hvem bliver omfattet af lovforslaget?

Alt tyder på, at alle kapitalselskaber og alle personligt ejede selskaber (med personlig hæftelse) med en omsætning på 300.000 kr. eller derover, bliver omfattet af loven.

Som det er lige nu, ved vi af gode grunde ikke, hvordan den endelige lov ender med at se ud, men ud fra lovforslaget er der lagt op til øgede krav om digitalisering herunder elektronisk arkivering af bilag i bogføringsprogrammet mv. Hvis du bruger et ældre bogføringssystem som fx c5 forventer vi ikke, at dit nuværende bogføringssystem vil leve op til de nye krav og i de tilfælde, vil det være relevant allerede nu at begynde at overveje, hvilke alternativer der er. De fleste nyere bogføringssystemer vil sandsynligvis kunne opfylde kravene evt. efter tilkøb af nogle moduler.


Hvornår skal digital bogføring implementeres?

Det er vigtigt at huske, at I som virksomheds- eller selskabsejere har hele efteråret til at få det implementeret. Mange får måske endda længere tid til at implementere, da det lige nu ser ud til, at de første, der skal implementere, er selskaber med regnskabsår, der begynder 1/1 2023.


Hjælp og tilskud til digital bogføring

Det er vigtigt for os at understrege, at vi arbejder ud fra formodninger, da det ikke er endeligt vedtaget. Derfor er det også vigtigt, at du holder dig opdateret. Det kan du gøre gennem vores nyhedsbrev, hvor vi løbende melder ud, hvad vi mener, I skal forberede jer på og naturligvis, når loven er endeligt vedtaget, og alle regler er fastlagte.

Vi vil også gøre opmærksom på, at I igennem SMVDigital muligvis kan søge om tilskud til den digitale omlægning. Herinde finder I også vores rådgivere, som er registrerede i databasen - se nedenfor.

 

Så hvad skal du gøre?

For at opsummere:

1: At holde dig opdateret på lovforslaget. Vi sørger for løbende at opdatere dig gennem vores nyhedsbrev, hvor vi fortæller, hvordan du bedst kan forberede dig. Ligeledes skriver vi også ud, når loven er endeligt vedtaget, så du er med på alle lovkravene.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

2: At tænke over hvilket bogføringsprogram, der kunne virke for din virksomhed. Vi står som altid klar til at hjælpe med valg af program, men da vi endnu ikke kender lovkravene, giver det bedst mening at kigge på, når loven er endeligt vedtaget. Men det kan alligevel være en god idé allerede nu at gøre sig overvejelser.

Rådgivere på SMVDigital