Lovændringer i årsregnskabsloven

01.06.22

Lovændringer i årsregnskabsloven

Den 19. maj 2022 vedtog Folketinget den nye bogføringslov. I samme ombæring blev der vedtaget nye ændringer i årsregnskabsloven.

Her gennemgår vi de væsentligste ændringer i årsregnskabsloven. For nyheden om den nye bogføringslov og de øgede krav om digitalisering, klik her.

Disse ændringer er gældende fra 1. juli 2022, men virker først for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller derefter. 


Krav om at anvende en godkendt revisor

Selskaber i såkaldte ”risikobrancher” med en omsætning over 5 mio. kroner to år i træk, skal benytte en godkendt og uafhængig revisor. Der er dog ikke et krav om, at der skal afgives en erklæring med sikkerhed på regnskabet. Det er således muligt, at de berørte selskaber vælger en assistanceerklæring på årsrapporten.

Det er Erhvervsministeren, der bestemmer, hvilke brancher der er i øget risiko for svindel. Lige nu er 11 brancher blevet fastsat, og det gælder bl.a. restaurationsbranchen, flytteforeninger og bilforhandlere. Reglerne gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.


Begrænset mulighed for fravalg af revision

Selskaber med en balancesum over 50 millioner kroner i to år i træk kan ikke fravælge revision, ligegyldigt størrelsen på omsætningen eller antal ansatte. De har dog fortsat mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision som andre klasse B selskaber, der overskrider grænserne for fravalg af revision. Reglerne gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.


Lovgivningsovertrædelser

Selskaber, der idømmes eller accepterer bøder for overtrædelse af visse dele af lovgivningen, herunder hvidvasklovgivningen, kan ikke fravælge revision for det aktuelle regnskabsår, samt de to efterfølgende år.

Derudover er det muligt for Erhvervsstyrelsen at pålægge virksomheder revisionspligt ved betydelige fejl i virksomhedens bogføring, eller hvis styrelsen finder mangler i forhold til selskabslovgivningen og/eller regnskabslovgivningen.


Ændret indberetningsfrist for årsrapporter

Fristen for at indberette årsrapporter til Erhvervsstyrelsen er forlænget til 6 måneder for virksomheder i regnskabsklasse B og C. Denne forlængede frist gælder for årsrapporter med balancedag den 31. december 2021 og derefter.

 

Er du i tvivl om, hvad ændringer i årsregnskabsloven betyder for dig?

Vi er altid klar til at hjælpe dig videre. Du er velkommen til at kontakte os, eller skrive til vores åbne online brevkasse Spørg Revisoren.