Lønperioder for timelønnede

21.11.20

Vær OBS på, om dine lønperioder i Bluegarden passer med de lønperioder der indberettes.

Når du fastsætter lønperioden i dit lønsystem, skal du være opmærksom på, at det er den reelle opgørelsesperiode for hovedbestanddelen af lønnen, der skal angives som lønperiode. Hvis medarbejderen får løn for en periode der f.eks. går fra d. 20. i den ene måned til den 19. i den følgende måned, er det præcis dén periode, der skal angives. Der kan ikke anvendes kalendermåneden i den måned lønnen udbetales for, som opgørelsesperiode.

Ekstraordinære og supplerende udbetalinger

Ekstraordinære og supplerende udbetalinger, som fx overenskomstmæssige reguleringer, udbetaling af bonus, overarbejdsbetaling og befordringsgodtgørelse kan indberettes under den lønperiode, hvor udbetalingerne finder sted.

Det er derfor vigtigt, at lønperioden i lønsystemet tilpasses den faktiske lønperiode, da arbejdsgiver ellers vil indberette den del af lønnen der ligger fra den 20. – 30./31. i forrige måned, i den forkerte periode. Dette er nemlig i strid med de retningslinjer, som SKAT har fastlagt for indberetning af løn.

Hvad skal jeg så gøre?

Det medfører at du som arbejdsgiver, i forbindelse med lønudbetalingen skal fortage en manuel tilpasning af lønperioden, da de fleste lønsystemer automatisk har kalendermåneden stående som udbetalingsperiode.

Såfremt der udbetales lønninger til både timelønnede med skæv afregningsperiode og funktionærlønnede på månedsbasis, skal der foretages to lønkørsler for at indberetningerne til SKAT bliver foretaget korrekt.