Kompensation til virksomheder underlagt restriktionerne i 7 kommuner i Nordjylland

09.11.20

Grundet de skærpede restriktioner i 7 kommuner i Nordjylland er der nu offentliggjort politiske aftaler om hjælpepakker til virksomheder, der er berørt af de nye restriktioner. Det er virksomheder i hhv. Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læse kommune.

Hjælpepakkerne ligner de tidligere, der er dog tilføjet en pendlerlønkompensationsordning.

Kompensationsordningerne løber fra d. 6. november t.o.m 3. december 2020.

Der kan opnås kompensation for:

  • Lønkompensation inkl. pendlerlønkompensation
  • Faste omkostninger
  • Omsætningstab for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere

 

Lønkompensation

Som en del af den lokale lønkompensationsmodel lyder aftalen, at virksomheder kan søge om kompensation, såfremt arbejdsstedet nedlukkes, hvilket skal sikre kompensation til arbejdssteder med afdelinger rundt i landet, som måtte blive lokalt nedlukket.

Samlet set vil lønkompensationen udgøre 75 pct. af virksomhedens samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt. Der er dog et loft på 30.000 kr. pr. omfattet ansat, og der stilles ikke umiddelbart krav om afvikling af eventuelle feriedage.

Derudover gælder, at virksomheden skal hjemsende minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Under hjemsendelsen må medarbejderen ikke arbejde for virksomheden, og der skal under hjemsendelsen betales fuld løn til den enkelte medarbejder. Yderligere gælder, at virksomheden ikke må afskedige medarbejderen af økonomiske årsager under hjemsendelsesperioden.

 

Pendlerkompensationsordning

Den såkaldte pendlerlønskompensationsordning gælder for virksomheder med arbejdssteder i og uden for de 7 kommuner. Kompensationen hjælper også virksomheder udenfor de 7 kommunegrænser, da ordningen gælder for den enkelte medarbejder, som har arbejde udenfor kommunegrænsen. Såfremt virksomheden søger kompensation som følge af restriktion grundet pendling på tværs af kommunegrænser, vil kræve en dokumentation for, at medarbejderen har bopæl i en karantæneramt kommune, eller at virksomhedens placering er i en karantæneramt kommune.

OBS: Ordningen kræver EU godkendelse. Såfremt den ikke opnås, har regeringen forpligtiget sig til at finde en alternativ løsning for pendlerne.

Læs mere på: https://www.fsr.dk/ny-loenkompensationsordning-for-pendlere-paa-tvaers-af-kommunegraenser

 

Kompensation for faste omkostninger

Virksomheder i de 7 nordjyske kommer, vil alle få adgang til kompensation for deres faste omkostninger, såfremt omsætningsnedgangen er på mindst 30 pct. Her vil virksomheden, afhængig af omsætningsnedgangen få dækket en procentdel af de faste omkostninger. Er virksomheden derimod tvangslukket, hvorfor der ingen omsætninge er, vil virksomheden kunne få dækket 100 pct. af de faste omkostninger. OBS! Den politiske aftaletekst er endnu ikke på plads.

 

Omsætningstab for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere

Er du selvstændig i en af de ramte kommuner, vil du også få adgang til kompensation, såfremt din omsætningsnedgang er på minimum 30 pct. Her vil du kunne få kompensation for 90 pct. af omsætningsnedgangen (100 pct. i de perioder du evt. har forbud om at holde åbent). Derudover er det de øvrige regler for kompensationsordningen, som er gældende. OBS! Her mangler en politisk aftaletekst.

 

Hvor kan der søges om kompensation?

Der mangler offentliggørelse af en en politisk aftale, hvorefter aftalerne skal statsstøttegodkendes. Derfor kan der ske ændringer til ovenstående. Når der åbnes for ansøgninger til ovenstående kompensationer, vil disse kunne søges gennem virk.dk.

Har du brug for hjælp til ansøgningen, hjælper vi gerne.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: