Kompensation for selvstændige

03.12.20

Ansøgning om kompensation for selvstændige

Det er nu muligt at søge om kompensation for selvstændige for perioden 1. september til 31. oktober samt 1. november til 31. december.

For at kunne ansøge skal man være underlagt en eller flere af nedenstående restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Begrænsede åbningstider
  • Forsamlingsforbud på 500 personer
  • Forsamlingsforbud på 50 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

 

Kriterier for at opnå kompensation

For at kunne opnå kompensation skal man mindst have en omsætningsnedgang på 30% i forhold til samme periode sidste år. Derudover må din virksomhed maksimalt have 25 fuldtidsansatte og der kan kun søges om kompensation til de ejere, der ejer mindst 25% af virksomheden og som arbejder i virksomheden. Det er endvidere et krav, at de ejere, der udbetales kompensation vedrørende ikke har en personlig indkomst for 2020 der overstiger kr. 800.000.

Kompensationen udgør 90% af det forventede omsætningstab – dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned pr. selvstændig. Hvis virksomheden har haft forbud mod at holde åbent kompenseres 100% af omsætningstabet men med samme maksimum pr. selvstændig.

 

Læs flere coronanyheder her

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har brug for vejledning.