Kompensation for omsætningsnedgang og faste udgifter

08.04.20

Kompensation for omsætningstab

For at søge om kompensation for omsætningsnedgang, kræver det at: 

  • Din omsætning eller B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19
  • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte
  • Du har et forventet tab på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19
  • Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen som administrerer kompensationsordningen kan ved efterkontrol kræve revisorbistand.

Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt på Virk.dk, og kan ske fra i dag (d. 8. april 2020). Du skal bruge dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

Kilde: Virksomhedsguiden

 

Kompensation for faste udgifter

Som virksomhed kan du ansøge om kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger.

Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover

  • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
  • i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

 

Som del af din ansøgning skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i din virksomhed samt din virksomheds forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have udarbejdet en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter og indgår aftale med en uafhængig godkendt revisor i god tid, inden du tænker at indsende din ansøgning. 

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet din ansøgning, får du hele kompensationen udbetalt på én gang. Erhvervsstyrelsen kan alene udbetale kompensation direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig. 

Når virksomheden har sendt sin ansøgning, skal revisor indsende sin erklæring før ansøgningen behandles. Dvs. at revisor skal udarbejde en erklæring, som skal vedlægges sammen med virksomhedens ansøgning om kompensation. 

 

Den digitale ansøgningsblanket til kompensation for faste udgifter er åben fra dags dato (8. april 2020). Gå ind på Virk.dk for at udfylde din ansøgning.

Kilde: Virksomhedsguiden.dk

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.