Kompensation for faste omkostninger – valg mellem de to ordninger

05.01.21

Der er nu etableret to forskellige kompensationsordninger til kompensation af faste omkostninger. Det er vigtigt, at man er opmærksom på dette og tænker sig godt om, så man får søgt den ordning, der er mest hensigtsmæssig i forhold til ens situation. Vi opridser herunder kort de to forskellige ordninger, og lister nogle fordele og ulemper op ved de enkelte ordninger.

Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, så tag endelig fat i din revisor, som kan hjælpe dig med at vurdere, hvilken ordning der vil være mest fordelagtig for dig.

Find vores kontorer og kontaktoplysninger her

 

Forudsætningerne for at kunne søge

Forudsætningen for at kunne ansøge er, at man har en omsætningsnedgang på mere end 30/35% af den samlede omsætning i referenceperioden. Frem til 31. oktober er der krav om 35% omsætningsnedgang for at kunne modtage kompensation for faste omkostninger, mens der for perioden fra 1. november og frem kun er krav om 30% omsætningsnedgang for at kunne modtage kompensation for faste omkostninger.

Kravet til omsætningsnedgangen gælder, uanset hvilken af de to ordninger man vælger at søge efter.

 

Referenceperioden

Referenceperioden for omsætningen svarer generelt til perioden, der søges kompensation for og omregnes så til kompensationsomsætningens periode, dvs. søges der kompensation for perioden 9. september – 31. oktober er referenceperioden 1. september – 31. oktober 2019, hvor tallet så omregnes til de dage, der søges kompensation for.

 

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Her opstår én af forskellene på de to kompensationsordninger. Ved den ”almindelige kompensationsordning” afhænger kompensationen af din omsætningsnedgang og udgør følgende andel af de faste omkostninger frem til 31. oktober:

 • 100%, hvis virksomheden er påbudt lukket og ikke har haft omsætning
 • 80% ved en omsætningsnedgang på 90% - 100%
 • 75% ved en omsætningsnedgang på 85% - 90%
 • 70% ved en omsætningsnedgang på 80% - 85%
 • 65% ved en omsætningsnedgang på 75% - 80%
 • 60% ved en omsætningsnedgang på 70% - 75%
 • 55% ved en omsætningsnedgang på 65% - 70%
 • 50% ved en omsætningsnedgang på 60% - 65%
 • 45% ved en omsætningsnedgang på 55% - 60%
 • 40% ved en omsætningsnedgang på 50% - 55%
 • 35% ved en omsætningsnedgang på 45% - 50%
 • 30% ved en omsætningsnedgang på 40% - 45%
 • 25% ved en omsætningsnedgang på 35% - 40%

 

Fra den 1. november og frem er kompensationssatserne forhøjet og udgør følgende procenter:

 • 100%, hvis virksomheden er påbudt lukket og ikke har haft omsætning
 • 90% ved en omsætningsnedgang på 80% - 100%
 • 85% ved en omsætningsnedgang på 75% - 80%
 • 80% ved en omsætningsnedgang på 70% - 75%
 • 75% ved en omsætningsnedgang på 65% - 70%
 • 70% ved en omsætningsnedgang på 60% - 65%
 • 65% ved en omsætningsnedgang på 55% - 60%
 • 60% ved en omsætningsnedgang på 50% - 55%
 • 55% ved en omsætningsnedgang på 45% - 50%
 • 50% ved en omsætningsnedgang på 40% - 45%
 • 45 % ved en omsætningsnedgang på 35% - 40%
 • 40% ved en omsætningsnedgang på 30% - 35%

 

Faste omkostninger består af omkostninger til husleje, leje- og leasing, løbende vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver, nødvendige omkostninger el og varme, nødvendig løbende rengøring, ejendomsskatter, softwarelicenser, abonnementer, forsikringer, afskrivninger på im- og materielle anlægsaktiver samt renteomkostninger.

 

Light- ordningen

Hvis man alternativt søger ”light-ordningen”, så kompenseres 50% af de faste, stedbundne omkostninger – dog maks. kr. 50.000 pr. måned, hvis man har en omsætningsnedgang på mere end 35% frem til 31. oktober eller mere end 30% fra 1. november. Hvis man er tvangslukket og ikke har omsætning, kan man få 100% af de faste, stedbundne omkostninger – dog maks. kr. 100.000 pr. måned - kompenseret under light-ordningen.

Faste, stedbundne omkostninger består af omkostninger til husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

 

Hvordan søger man ordningerne?

Den ”almindelige” kompensationsordning kræver, at man får udarbejdet en revisor-erklæring, hvis man ønsker at søge den. Man kompenseres dog for 80% af revisoromkostningen for erklæringsafgivelsen. Hvis man tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger for perioden i foråret, så skal der ikke udarbejdes en ny erklæring vedrørende de faste omkostninger i referenceperioden, men udelukkende udarbejdes en tillægserklæring vedrørende omsætningen i den nye referenceperiode. Det er virksomheden selv, der skal ansøge om kompensationen via ansøgningsmodulet på virk.dk. Når ansøgningen er sendt ind, modtager revisor en mail om, at revisor skal afgive en erklæring vedrørende ansøgningen. Det er på nuværende tidspunkt muligt at søge om kompensation

 

Nemmere at ansøge light- ordningen

”Light-ordningen” er, som navnet antyder nemmere at søge, da den ikke kræver nogen revisorerklæring. Kompensationen efter light-ordningen skal virksomhederne selv søge ved at gå ind i ansøgningsmodulet på virk.dk. Der er pt. åbent for ansøgning for perioden 19. september 2020 – 31. januar 2021, og ansøgningsfristen er på nuværende tidspunkt den 28. februar 2021.

 

Brug for hjælp?

Hvis I har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen på virk.dk, vil vi naturligvis gerne hjælpe jer. Vi kan dog ikke udfylde den for jer, da det skal ske med jeres nem-id, men vi kan assistere via teamviewer e.l.

 

Fordele og ulemper ved de to ordninger

 

Almindelig ordning

Light-ordningen

Fordele

Mulighed for kompensation af flere omkostningstyper

Det er muligt at ansøge uden at involvere sin revisor

 

Trappetrinsmodellen gør det fleksibelt og fordelagtigt at have omsætning i kompensationsperioden

Ved lav omsætningsnedgang opnås en højere kompensationssats (50% uanset omsætningsnedgangens størrelse, hvis bare den er større end 30/35%)

 

Maksimal kompensation forventes at udgøre mio. kr. 22,5 pr. virksomhed

Ansøgningsmodulet er åbent for ansøgninger frem til 31. januar 2021

Ulemper

Omkostninger til revisor-erklæring og evt. assistance med opgørelsen af de faste omkostninger (80% af erklæringsomkostningen kompenseres)

Færre omkostningstyper kompenseres

 

Ansøgningsmodulet er kun åbent for ansøgninger frem til 31. oktober pt, så der er længere ventetid på likviditeten

Der kompenseres højest kr. 50.000 pr. måned (100.000 hvis tvangslukket og ingen omsætning)

 

 

Ved stor omsætningsnedgang opnås en lavere kompensationssats (50% uanset omsætningsnedgangens størrelse, hvis bare den er større end 30/35%)

 

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Er du i tvivl om, hvilken af ordningerne, du bør søge om kompensation efter, så er din revisor naturligvis klar til at hjælpe dig.

 

Læs flere Covid-19 relaterede nyheder her

Læs om hjælpepakkerne her

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for yderligere hjælp eller forklaring.