Kompensation for faste omkostninger 1. september – 31. oktober 2020, såfremt du er underlagt restriktioner

20.11.20

Kompensation for faste omkostninger 1. september – 31. oktober 2020, såfremt du er underlagt restriktioner

Der er nu åbnet op for ansøgning om kompensation af faste omkostninger for perioden 1. september – 31. oktober 2020. Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.

 

Hvem kan søge?

Man kan kun ansøge om kompensation for faste omkostninger, såfremt man er omfattet af en eller flere af følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Begrænset åbningstid
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Forsamlingsforbud på over 50 personer

Derudover er leverandører til virksomheder, der er direkte omfattet af en eller flere af ovennævnte restriktioner også omfattet.

Det forventes også, at det bliver muligt at søge, hvis man har været påvirket af restriktionerne omkring grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning, men den del af ordningen afventer EU godkendelse.

 

Forudsætningerne for at kunne søge

Forudsætningen for at kunne ansøge er, at omsætningsnedgangen vedrørende restriktionerne udgør mere end 35% af den samlede omsætning i referenceperioden. Det betyder, at hvis du fx i din referenceperiode har omsat for kr. 1.000, men det er under kr. 350, der vedrører restriktionerne (fx forsamlingsforbuddet eller omsætning efter kl. 22), så kan der ikke søges om kompensation, da det ikke er mere end 35% af omsætningsnedgangen der vedrører restriktionerne, uanset hvor stor, ens samlede omsætningsnedgang er.

Referenceperioden for omsætningen er 1. september – 31. oktober 2019. Hvis der ikke har været omsætning i perioden, skal perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020 anvendes som alternativ referenceperiode. Hvis det kun er dele af din virksomhed, der er påvirket af restriktionerne, skal omsætningen for de dele af virksomheden, der er påvirket af restriktioner ligeledes opgøres.

Referenceperioden for de faste omkostninger er stadig 1. december 2019 – 29. februar 2020. Det betyder, at hvis du tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, skal revisor kun lave en ”tillægserklæring”, hvor de udelukkende erklærer sig om omsætningen i den nye referenceperiode.

Virksomhederne skal have faste omkostninger for mindst 4.000 kr. om måneden for at kunne ansøge om kompensation gennem denne ordning.

 

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Kompensation afhænger af din omsætningsnedgang og udgør følgende andel af de faste omkostninger:

 • 100%, hvis virksomheden er påbudt lukket og ikke har haft omsætning
 • 80% ved en omsætningsnedgang på 90% - 100%
 • 75% ved en omsætningsnedgang på 85% - 90%
 • 70% ved en omsætningsnedgang på 80% - 85%
 • 65% ved en omsætningsnedgang på 75% - 80%
 • 60% ved en omsætningsnedgang på 70% - 75%
 • 55% ved en omsætningsnedgang på 65% - 70%
 • 50% ved en omsætningsnedgang på 60% - 65%
 • 45% ved en omsætningsnedgang på 55% - 60%
 • 40% ved en omsætningsnedgang på 50% - 55%
 • 35% ved en omsætningsnedgang på 45% - 50%
 • 30% ved en omsætningsnedgang på 40% - 45%
 • 25% ved en omsætningsnedgang på 35% - 40%

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er din revisor naturligvis klar til at hjælpe dig.

 

Kompensation for faste omkostninger light

Der er nu lavet en ny ordning ”Kompensation for faste omkostninger light”, som er tiltænkt mindre virksomheder. Når man ansøger, er der, såfremt man opfylder kriterierne for anvendelse af light-ordningen valgfrihed mellem de to ordninger. Der kan dog kun søges om kompensation efter én af ordningerne.

Der er nu åbnet op for ansøgning om kompensation af faste omkostninger light for perioden 19. august – 31. oktober 2020. Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.

 

Hvem kan søge?

Man kan kun ansøge om kompensation for faste omkostninger, såfremt man er omfattet af en eller flere af følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Begrænset åbningstid
 • Leverandører til virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, eller som har fået begrænset åbningstiden
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Forsamlingsforbud på over 50 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger

 

Forudsætningerne for at kunne ansøge

Forudsætningen for at kunne ansøge er, at man skal have en samlet omsætningsnedgang på minimum 35% vedrørende restriktionerne. Der er pt. desværre uklarhed omkring, hvordan omsætningsnedgangen skal beregnes, hvis man vil søge om kompensation efter ”light”-reglerne. Der er uoverensstemmelse mellem beregningsmetoden ifl. Bekendtgørelsen og ifl. Ansøgningsmodullet. Vi forsøger i øjeblikket at få kontakt til nogle hos Erhvervsstyrelsen, der kan afklare den problemstilling. Indtil vi har afklaring herpå, kan vi desværre ikke hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt det giver mening at søge efter ”light”-ordningen eller ej. Vi vender naturligvis tilbage med en update, så snart vi har fået problemstillingen afklaret.

Referenceperioden for omsætningen er 1. september – 31. oktober 2019. Hvis der er helt særlige omstændigheder, der gør, at referenceperioden ikke er retvisende, kan en anden referenceperiode anvendes.

Virksomhederne skal have faste stedbundne omkostninger for mindst 4.000 kr. om måneden for at kunne ansøge om kompensation gennem denne ordning.

 

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Der gives kompensation for 50% af de faste, stedbundne omkostninger, hvis kravene for at søge kompensation gennem ordningen er opfyldt, dog maks. kr. 50.000 pr. måned. Kompensationsbeløbet kan ligeledes ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen.

Faste, stedbundne omkostninger er omkostninger til husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

I modsætning til den ”almindelige” kompensationsordning for faste omkostninger kræver denne ordning ingen revisorerklæring.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er din revisor naturligvis klar til at hjælpe dig.