Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

07.04.20

Sådan søger du om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus/covid-19.

Arrangementet skulle have haft flere end:

 • 1000 deltagere, eller
 • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 (forlænget d. 6. april 2020 ved pressemøde med regeringen og Statsministeren) 

 

For arrangører der gerne vil søge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer i den nye periode

Du kan ikke søge endnu, da der ikke er åbent for ansøgninger for arrangementer i perioden 1. april 2020 til 9. juni 2020. Vi følger med i udviklingen for at opdatere dig om, hvornår der åbnes for ansøgninger.

For arrangører der allerede er i gang med at udfylde ansøgning i den digitale ansøgningsløsning

Du skal fortsætte din ansøgning, hvis du allerede har udfyldt dele af den.

 

Forbered dig, inden du ansøger

Før du søger om kompensation, så bør du sørge for, at du har den nødvendige dokumentation.

Du skal kunne dokumentere: 

 • at dit arrangement, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020
 • at antallet af forventede deltagere var flere end 1000 eller flere end 500 for arrangementer målrettet særlige risikogrupper
 • at arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020
 • at du som arrangør ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikringspolice)
 • at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at du som arrangør er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører arrangementet
 • at eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes
 • betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for
 • at billetter mv. solgt i forsalg, som du søger kompensation for, er refunderet.

Vær opmærksom på

 • Hvis du søger om kompensation for over 500.000 kr., skal du indsende en revisorerklæring ud fra Erhvervsstyrelsens skabelon.
 • Hvis du søger kompensation for lønudgifter, skal du være opmærksom på, at du ikke også kan søge om lønkompensation under andre kompensationsordninger, herunder 'Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked' til samme del af lønudgiften. Hvis du har, eller tænker på, at søge puljen for lønkompensation, skal du fraregne denne kompensation i din ansøgning.
 • Som arrangør må du ikke påberåbe dig force majeure over for eventuelle leverandører og lignende.
 • Du skal bruge din NemID medarbejdersignatur til ansøgningen.

Du kan ikke søge om kompensation til: 

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til overskud
 • Arrangementer, som din virksomhed ikke selv er arrangør af
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige aktører, fx kommuner eller selvejende institutioner, der modtager offentlige tilskud til drift
 • Udgifter, som forsikringen dækker
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding (fx firmaarrangementer eller medlemsarrangementer) 
 • Landsindsamlinger. Du kan i stedet søge via Kulturministeriets kompensationsordning.

 

Kilde: Virksomhedsguiden

VIL DU VIDE MERE?

Tøv ikke med at kontakte din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.