Justeringer og udvidelser af hjælpepakker

22.04.20

Der er indgået en bred aftale om forbedringer og forlængelser af de allerede eksisterende hjælpepakker til erhvervslivet som følge af Covid-19.

Aftalen indeholder bl.a. følgende tiltag:

  • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli.
  • I ordningen for kompensation for faste omkostninger udvides herudover adgangen til kompensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke. Endvidere sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr. til 12.500 kr., således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en tremåneders periode for at kunne få kompensation. Hertil hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. kr. Endelig vil der blive taget hånd om de virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad det er nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen. Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.
  • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli. Herudover øges kompensationsgraden fra 75 pct. til 90 pct., og grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25. For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse. Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster.
  • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.)
  • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visseerhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.).
  • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.
  • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Fremrykningen vil særligt gavne likviditeten i små og mellemstore vækstiværksættere med forsknings- og udviklingsaktivitet.
  • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden
  • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.
  • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.

Kilde: Dansk Erhverv 

VIL DU VIDE MERE

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.