Indberetningsfristen for årsrapporten 2020 forventes at udskydes til d. 30. juni 2021

19.04.21

Erhvervsministeriet har for nylig (d. 14.04.21) udsendt en pressemeddelelse om en fremskyndelse af et hastelovforslag vedrørende indberetningen af årsrapporten. Lovforslaget vil udskyde fristen for indberetningen af årsrapporten med en måned. 

Det vil indebære, at årsrapporterne for kalenderåret 2020, der oprindelig har frist den 31.05.21, forventes at få udskudt fristen til den 30.06.21.

Forventningen fra Erhvervsministeriet er, at lovforslaget vil hastebehandles og træde i kraft i maj 2021. 

 

Læs nyheden fra Erhvervsministeriet

Kontaktformular

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig