Hvad gør vi med den leje vi modtager privat af firmaerne? – skal vi opgive det på vores private selvangivelser, og vil vi så blive beskattet af det privat?

03.04.19

Vi har købt en ejendom privat. Ejendommen er registreret med 106 m2 som privat og 103 m2 som erhverv. Erhvervsdelen vil vi leje ud til vores firmaer. Vi tænker at dele udgifterne til afdrag, el, vand, varme osv. pr. m2. Andelen firmaerne betaler kan trækkes fra i firmaregnskaberne, men hvad gør vi med den leje vi så modtager privat af firmaerne – skal vi opgive det på vores private selvangivelser, og vil vi så blive beskattet af det privat eller?

Svaret afhænger af, om ejendommen er vurderet som privat eller til blandet anvendelse.
Vurderet som privat:
Fradrag i virksomheden for skønnet erhvervsmæssig andel af forbrug af el, varme og vand.
Forholdsmæssigt nedslag i ejendomsværdiskat for erhvervsmæssig anvendelse – max. 25 %.
Lejeindtægter indtægtsføres som kapitalindkomst i personlig selvangivelse, hvis der betales en leje. Alternativt kan I holde jer til at tage de forholdsmæssige omkostninger med i virksomhederne.
 
Vurderet som blandet:
Lejeindtægter indtægtsføres som resultat af udlejningsvirksomhed med fradrag for udgifter vedr. den erhvervsmæssige andel af ejendommen.
Det betyder beskatning privat, som drev I en hver anden udlejningsvirksomhed.


Læs flere spørgsmål og svar her
 
I samarbejde med Bizz Up
Revisorens brevkasse er blevet til i et samarbejde med erhvervsmagasinet Bizz Up. Læs mere om Bizz Up her.