Har du solgt aktier i 2019?

19.12.19

Hvis du har solgt aktier i 2019 med fortjeneste, skal du betale skat af fortjenesten. Har du aktier liggende i depotet, som er faldet i værdi i forhold til købsprisen, kan disse aktier sælges og tabet modregnes i fortjenesten på de andre solgte aktier.