Håndværkerfradraget afskaffes

11.02.22

Sidste chance for at få håndværkerfradrag

Fra 1. april 2022 afskaffes håndværkerfradraget, som max udgør 12.900 kr. for 2022. Skal du nå det, skal håndværkeren altså have fart på, da arbejdet skal udføres i perioden 1/1 til 31/3 2022.

Skatteværdien er på ca. 26%, så når du at udnytte fradraget vil du altså spare ca. 3.350 kr. eller 6.700 kr. for ægtefæller og samlevende. Det kan derfor godt betale sig at udnytte fradraget inden det afskaffes.

Læs mere om betingelser for håndværkerfradraget mm. 

 

Fradrag for serviceydelser fortsætter uændret

Sericefradraget fortsætter med et fradrag på max. 6.400 kr. pr. person eller 12.800 kr. for ægtefæller og samlevende.

 

Uddrag fra lovforslaget:

  1. I § 8 V, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »den 1. januar 2018«: », dog således at arbejde i form af grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm skal være udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest den 31. maj 2022«