Grænsen for kontantbetalinger sænkes

01.06.21

Grænsen for kontantbetalinger sænkes

Folketinget har vedtaget at sænke grænsen for tilladte kontantbetalinger fra kr. 50.000 til kr. 20.000 fra den 1. juli 2021. Det betyder at det fra den 1. juli 2021 ikke er tilladt for erhvervsdrivende (bortset fra erhvervsdrivende omfattet af hvidvaskloven – fx advokater, revisorer, ejendomsmæglere, banker mv.) at modtaget kontantbetalinger på kr. 20.000 eller derover. Det vil sige, at man lovligt kun kan modtage kontantbetalinger på kr. 19.999 eller derunder.

Grænsen gælder både enkeltstående betalinger samt indbyrdes forbundne betalinger. Det betyder at kontante ratebetalinger eller at kontante huslejebetalinger ikke må udgøre kr. 20.000 eller mere. Dvs. at hvis man sælger en bil til kr. 25.000 på afbetaling, så kan man ikke acceptere at modtage betalingen i rater er kr. 5.000 i kontanter. Her vil det kun være lovligt at modtage 3 rater af kr. 5.000 i kontanter. Hvis man modtager en fjerde rate på kr. 5.000 overskrides kontantforbuddet, da man så har modtaget kr. 20.000 i kontanter. På samme vis vil det ikke være tilladt at modtage en månedlig husleje i kontanter, da man hurtigt vil ramme loftet. Hvis man fx har en månedlig husleje på kr. 4.000 vil man, når man modtager den femte betaling i kontanter overskride kontantforbuddet, da man her rammer modtagelsen af kr. 20.000 i kontanter.

Det er ikke muligt at anmelde en overtrædelse af kontantforbuddet og dermed lovliggøre overtrædelsen.

Hvis du har spørgsmål til hvad ovenstående får af betydning for din forretning, så tag fat i din revisor.

Kontakt os til en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig

Hvis du vælger at kontakte os, skal du være opmærksom på, at dine data registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogen rettigheder i forbindelse med vores behandling af dit spørgsmål. Du kan læse mere om dine rettigheder her: