Fristen for slutafregning bliver udskudt efter pres fra blandt andre SMVdanmark

29.09.21

Virksomheder, der ikke indberetter senest 30. september, får automatisk et brev om, at de skal indberette inden for 30 dage efter fristen. Det vil sige, at de skal foretage indberetningen senest 30. oktober 2021. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse.  

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at indberette inden den 30. oktober 2021, er det muligt at anmode om yderligere 30 dage til at foretage indberetningen via Virk.dk.

Vi anbefaler, at indsendelsen af slutopgørelserne foretages så tæt som muligt på den oprindelige indsendelsesfrist.

Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at lønkompensationsordningen også er omfattet af indberetning efter fristen.

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

Kontaktformular

Du er altid velkommen til at kontakte os, så finder vi den medarbejder, som bedst kan hjælpe dig