Fra 2021 får momsregistrerede virksomheder også fuld refusion af betalt elafgift vedr. varme

14.10.20

I mange år har momsregistrerede virksomheder betalt fuld elafgift af de kwh, der er anvendt til opvarmning, komfortafkøling samt varmt vand. For nogle år siden blev der indført en lempelse, så der efter refusion netto blev betalt 21 ører pr. kwh i elafgift.

Fra 2021 får momsregistrerede virksomheder også fuld refusion af betalt elafgift vedr. varme m.v.

Fremover refunderes således virksomhedens fulde elafgift på nær 0,4 ører pr. kwh.

Dette medfører også, at det ikke mere er nødvendigt med måling af forbrug til varme m.v.

Liberale erhverv opnår også fuldt fradrag for elafgift på varme m.v., og fra 2023 bliver de ligestillet med andre momsregistrerede på hele elafgiftsområdet.

Ovenstående er naturligvis en økonomisk fordel men også en stor administrativ lempelse. Der er i tidens løb brugt mange ressourcer på installering af målere og beregning af forbrug.